genealogy in scandinavia 

Everlövs husförhörslängder 1803-1813


 
Lotte Janheden har registrerat Everlövs husförhörslängder för åren mellan 1803 och 1813 i Excel. Lotte delar gärna med sig av materialet, och tar tacksamt emot rättningar, förbättringar och kompletteringar.

 
Everlövs husförhörslängder 1803-1813
 
Länken går till en Excelfil (1,7 MB). Högerklicka och spara på din hårddisk.
 
Anvisningar från Lotte Janheden:
 
Varje år har sitt kalkylark. Årtalen står längst upp till vänster med olika färger. Färgerna kan sedan följas i kalkylarket - tex är årtalet 1805 rött dvs att all röd text i arket är nytt från år 1805 - 1807 är blått och sålunda är all blå text ny för 1807 osv.
 
Sökning görs i autofiltret genom att klicka på fyrkanten med trekant i, och en gardin med olika sökningsmöjligheter visar sig. Antingen kan man söka på direkt namn eller siffra, eller så kan man söka på Anpassa, där det finns många olika alternativ - som börjar med, börjar inte med, slutar med, slutar inte med, innehåller osv. Dessutom kan man kombinera två saker. Sökning kan göras i en eller flera kolumner samtidigt med olika urval.
 
Alla s.k husbondsfolk med fruar och barn är med. Däremot har jag inte lagt ner lika mycket energi på att få med alla pigor och drängar. Har deras namn stått snyggt och prydligt, så finns de med, men allt kludd med överstrykningar och flera namn på en rad osv har jag hoppat över. Sådana uppgifter skulle ändå ha varit alltför osäkra och skulle inte ha tillfört något.

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies