genealogy in scandinavia


GMR Gustav David Hamiltons infanterireg 14 juni 1753
(SVAR mikrokort nr: K05637)

LÄS! Om denna undersökning LÄS!

Soldat nr 115 vid Överstelöjtnantens kompani
Ahlbeck Per
Antagen 17530215 (för 8 år fr o m 17521128) 23 år, i tjänst 1 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1730 i Skåne Död

Soldat nr 108 vid Kapten von Eckstedts kompani
Ahlberg Ebbe
avsked 17511231 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 65 vid Livkompaniet
Ahlberg Olof
Antagen 17470602 avsked 17480216 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Slaktare, Soldat nr 73 vid Livkompaniet
Ahlbog Sven
31 år, i tjänst 10 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1722 i Skåne Död

Soldat nr 35 vid Kapten de la Gardies kompani
Ahlgren Jacob
Antagen 17450918
Född i Död 17490803

Soldat nr 101 vid Kapten David Thams kompani
Ahlgren Jöns
Antagen 17490116 27 år 9 m, i tjänst 7 år 9 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172510.. i Skåne Död

Soldat nr 26 vid Kapten von Eckstedts kompani
Ahlgren Sven
Antagen 17510430 19 år, i tjänst 2 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1734 i Göteborg Död

Soldat nr 28 vid Kapten David Thams kompani
Ahlman Friedrich
Antagen 17481008 39 år 8 m, i tjänst 4 år 8 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 171311.. i Skåne Död

Trumpetare vid Överstelöjtnantens kompani
Ahlman Olof
Född i Död 17530506

Korpral nr 66 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Ahlström Håkan
39 år, i tjänst 10 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1714 i Halland Död

Soldat nr 30 vid Livkompaniet
Ahlström Lars
Antagen 17461130 39 år, i tjänst 6 år 7 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1714 i Skåne Död

Soldat nr 42 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Almgren Hindrich
Född i Död 17501206

Trumslagare vid Livkompaniet
Ambrosius Jacob
avsked 17530624 (fallandesjuka)
Född i Död

Soldat nr 90 vid Majorens kompani
Anderlöf Jonas
avsked 17440712
Född i Död
'casserades vid sidsta generalmönstring'

Skomakare, Soldat nr 113 vid Överstelöjtnantens kompani
Appelberg Nils
Antagen 17510626 30 år, i tjänst 0 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Skåne Död (mördad) 1753
"Recruten", ihjälslagen av sin broder, dödsdatum ej angivet

Soldat nr 26 vid Kapten von Eckstedts kompani
Appelberg Olof
Antagen 17450520 avsked 17481217 (brottslighet)
Född i Död
'd. 17 december 1748 dömd till fängelse wid denna fästning och utur numret förd'

Soldat nr 19 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Appelgren Faltin
avsked 17470601 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 2 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Appelgren Zachris
50 år 10 m, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (blesserad och bräcklig)
Född 170209.. i Småland Död
anmäles till underhåll

Soldat nr 52 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Appelin Magnus
avsked 17441220 (till: underofficer)
Född i Död

Tapslagare, Soldat nr 21 vid Livkompaniet
Appelqvist Carl Friedrich
Antagen 17520624 (för 6 år fr o m 17520708) 23 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1730 i Stockholm Död

Rustmästare vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Appeltoft Anders Julius
Antagen 17500626 (från: cardett, Kungl. Artilleriet i Malmö) avsked 17510330 (till: furir, Överstelöjtnantens komp)
Född i Död

Soldat nr 53 vid Majorens kompani
Aréen Willhelm
Antagen 17520617
Född i Död 17521028

Furir vid Kapten von Eckstedts kompani
Aspelund Olof
Antagen 17480731 (från: rustmästare) avsked 17490919 (till: degraderad till gemen)
Född i Död

Korpral nr 85 vid Kapten von Eckstedts kompani
Aspelund Olof
avsked 17470618 (till: rustmästare)
Född i Död

Korpral nr 85 vid Kapten von Eckstedts kompani
Aspelund Olof
Antagen 17500831 (från: soldat nr 27) 32 år 9 m, i tjänst 14 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172010.. i Närke Död
hustrun och två barn följer med till Finland

Trumslagare vid Kapten de la Gardies kompani
Baarman Christopher
avsked 17510528 (rymd)
Född i Död

Sergeant vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Bagge Christopher
avsked 17440901 (till: korpral, Södra Skånska Kavallerireg)
Född i Död

Soldat nr 14 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Bahrgren Per
Antagen 17460813 avsked 17510214 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 72 vid Majorens kompani
Balck Frantz Leonhard
Antagen 17520623 19 år, i tjänst 0 år 10 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1734 i Skåne Död
vollonteur

Furir vid Kapten von Eckstedts kompani
Balck Johan Ditlof
avsked 17450902
Född i Död

Mönsterskrivare vid Kapten David Thams kompani
Barck Hinrich
Antagen 17510420 avsked 17510620 (till: kapten Silfverschiölds komp)
Född i Död

Soldat nr 99 vid Kapten de la Gardies kompani
Bargren Nils
avsked 17510117
Född i Död

Soldat nr 34 vid Kapten de la Gardies kompani
Barlin Måns
Antagen 17481022 avsked 17530130 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 34 vid Kapten de la Gardies kompani
Barlin Måns
avsked 17480504
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 125 vid Kapten von Eckstedts kompani
Barsell Petter
Född i Död 17520603

Profoss vid Livkompaniet
Becker Christian
Antagen 17510528 (från: profoss Majorens komp)
Född i Död

Soldat nr 115 vid Kapten de la Gardies kompani
Becker Christopher
Antagen 17451016 avsked 17480328 (till: profoss, kapten Gyllenpamps komp)
Född i Död

Soldat nr 113 vid Kapten David Thams kompani
Beckman Ifvar
Antagen 17491102 avsked 17521229 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död

Soldat nr 124 vid Livkompaniet
Beckman Julius
Antagen 17460707 38 år, i tjänst 6 år 11 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530624 (egen begäran)
Född 1715 i Skåne Död

Murare, Soldat nr 3 vid Överstelöjtnantens kompani
Beckman Petter
36 år, i tjänst 12 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1717 i Stockholm Död
"karlen berättas redan vara ifrån land"

Soldat nr 122 vid Kapten de la Gardies kompani
Beckman Torsten
avsked 17450300
Född i Död

Skräddare, Soldat nr 89 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Beckström Anders
Antagen 17530506 (för 2 år fr o m 0) 28 år, i tjänst 0 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1725 i Östergötland Död

Soldat nr 84 vid Kapten von Eckstedts kompani
Beckström Johan
Antagen 17450505 (från: rymd från Kronobergs reg) avsked 17471225 (till: Kronobergs reg)
Född i Död
'aflämnades till Cronobergs Regimente hwarifrån han rymdt'

Soldat nr 84 vid Kapten de la Gardies kompani
Beckström Jöns
avsked 17480729
Född i Död

Soldat nr 23 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Beckström Petter
avsked 17470524
Född i Död

Soldat nr 89 vid Kapten David Thams kompani
Beckström Sven
Antagen 17490725 avsked 17510330 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 3 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Belke Nils
avsked 17510212 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 47 vid Överstelöjtnantens kompani
Benberg Bengt
Antagen 17481007 32 år, i tjänst 5 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1721 i Skåne Död
hustrun och två barn följer med till Finland

Skomakare, Soldat nr 25 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Bentzman Hindrich
49 år 6 m, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (gammal och sjuklig)
Född 170301.. i Bremen Död

Soldat nr 49 vid Överstelöjtnantens kompani
Berg Christian Anton
Antagen 17520805 avsked 17530112 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 101 vid Livkompaniet
Berg Eric
Antagen 17530424 (för 6 år fr o m 17530326) 27 år, i tjänst 0 år 2 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1726 i Uppsala Död

Soldat nr 38 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Berg Eric
Född i Död 17441101

Soldat nr 19 vid Kapten von Eckstedts kompani
Berg Ingel
Antagen 17470506
Född i Död 17490430

Soldat nr 84 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Berg Johan
Antagen 17470701 avsked 17490602
Född i Död

Skomakare, Soldat nr 109 vid Kapten David Thams kompani
Berg Lars
33 år, i tjänst 11 år 9 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1720 i Stockholm Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Soldat nr 96 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Berg Lars
avsked 17460428
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 3 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Berg Lars
Antagen 17520706 19 år, i tjänst 0 år 11 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1734 i Uddevalla Död
uppgift om gifte saknas

Soldat nr 15 vid Livkompaniet
Berg Lars
Antagen 17460505 37 år, i tjänst 7 år 1 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1716 i Skåne Död

Murmästare, Soldat nr 6 vid Överstelöjtnantens kompani
Berg Michael
37 år, i tjänst 12 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1716 i Stockholm Död
i Landskrona på fästningsarbete

Soldat nr 65 vid Kapten von Eckstedts kompani
Berg Nils
avsked 17510212 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 62 vid Kapten David Thams kompani
Berg Nils
avsked 17500614 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 38 vid Överstelöjtnantens kompani
Berg Petter
Antagen 17490501 avsked 17510130 (rymd)
Född i Död

Smed, Soldat nr 120 vid Kapten David Thams kompani
Berg Petter
34 år, i tjänst 11 år 8 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1719 i Borås Död
'siuk här i staden', uppgift om gifte ej angivet

Soldat nr 18 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Bergenfeldt Hindrich
avsked 17450902
Född i Död

Soldat nr 28 vid Kapten David Thams kompani
Bergenfelt Sven
avsked 17450430
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 39 vid Majorens kompani
Berggren Matts
30 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Död

Soldat nr 73 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Berggren Simon
Född i Död 17440827

Soldat nr 5 vid Kapten von Eckstedts kompani
Bergling Carl Johan
Antagen 17520629
Född i Död 17530606
numret vakant

Soldat nr 22 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Bergman Eric
51 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1702 i Stockholm Död

Korpral nr 43 vid Majorens kompani
Bergman Matts
Född i Död 17450704

Skomakare, Soldat nr 70 vid Kapten David Thams kompani
Bergman Olof
32 år, i tjänst 11 år 3 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1721 i Värmland Död
hustrun följer med till Finland

Soldat nr 72 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Bergman Samuel
avsked 17470701 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 63 vid Livkompaniet
Bergman Sven
Antagen 17450701 avsked 17460705 (till: kapten Granatenhielms komp)
Född i Död

Soldat nr 99 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Bergman Sven
Antagen 17460705 (från: Livkomp) 43 år, i tjänst 10 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1710 i Halland Död

Soldat nr 110 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Bergman Tharald
Antagen 17530609 (från: Posses reg) 33 år, i tjänst 2 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1720 i Norge Död

Soldat nr 123 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Bergqvist Anders
51 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1702 i Dalarna Död

Soldat nr 66 vid Livkompaniet
Bergqvist Sven Petter
Antagen 17520721 25 år 4 m, i tjänst 0 år 11 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172803.. i Småland Död
vollonteur, "siuk i Småland efter bewijs"

Soldat nr 46 vid Kapten David Thams kompani
Bergstedt Johan
34 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1719 i Värmland Död

Soldat nr 17 vid Kapten David Thams kompani
Bergström Jacob
avsked 17490524
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 10 vid Majorens kompani
Bergström Lars
51 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1702 i Skåne Död

Soldat nr 62 vid Överstelöjtnantens kompani
Bergström Niclas
Antagen 17440903 avsked 17510630
Född i Död

Soldat nr 36 vid Kapten David Thams kompani
Berner Jöns
Antagen 17450629 avsked 17530403 (rymd)
Född i Död

Sergeant vid Kapten de la Gardies kompani
Berntzér Johan
avsked 17450500
Född i Död
'vacant. Löhnen åthniutas af adjutanten'

Soldat nr 65 vid Kapten de la Gardies kompani
Billberg Sven
Antagen 17500424 avsked (rymd)
Född i Död
'håller sig undan', numret vakant

Handskmakare, Soldat nr 94 vid Kapten David Thams kompani
Billberg Åke
Antagen 17490627 22 år, i tjänst 4 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1731 i Död
födelseorten ej angiven

Korpral nr 1 vid Kapten de la Gardies kompani
Bille Elof
51 år, i tjänst 12 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (gammal och bräcklig)
Född 1702 i Norge Död
'gammal bräckel. har tiänt uthi 40 åhr, warit fången i Norige, begär afsked, och anmähles till underhåld'

Skomakare, Soldat nr 19 vid Kapten David Thams kompani
Billström Jonas
28 år 3 m, i tjänst 6 år 3 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172504.. i Värmland Död

Korpral nr 64 vid Kapten von Eckstedts kompani
Billström Nils
avsked 17450520
Född i Död

Soldat nr 81 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Bittfeldt Hans
Antagen 17500615 33 år, i tjänst 3 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1720 i Skåne Död

Soldat nr 29 vid Majorens kompani
Biörckegren Jöns
Född i Död 17490908

Soldat nr 83 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Biörckegren Petter
avsked 17450701 (till: trumslagare)
Född i Död

Soldat nr 21 vid Livkompaniet
Biörckman Jacob
avsked 17461139 (sjuklighet)
Född i Död

Soldat nr 118 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Biörckman Olof
Antagen 17530609 (för 10 år fr o m 0) 19 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1734 i Skåne Död

Soldat nr 99 vid Överstelöjtnantens kompani
Biörckman Per
Antagen 17461101 avsked 17510830
Född i Död
"Recruten"

Smed, Soldat nr 7 vid Majorens kompani
Biörckman Thore
46 år, i tjänst 9 år 9 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1707 i Halland Död

Soldat nr 100 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Biörn Sven
avsked 17441011
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 20 vid Majorens kompani
Biörnberg Anders
Antagen 17510925 avsked 17530502 (rymd)
Född i Död

Stockmakare, Korpral nr 64 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Biörnberg Anders
Antagen 17470101 29 år 11 m, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (handskada)
Född 172308.. i Västergötland Död
'huggen i vänstra handen'

Soldat nr 39 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Biörnberg Anders
avsked 17470104 (till: korpral nr 64)
Född i Död

Murmästare, Soldat nr 19 vid Kapten de la Gardies kompani
Biörnberg Erland
35 år, i tjänst 9 år 1 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (oduglig)
Född 1718 i Skåne Död

Soldat nr 28 vid Kapten David Thams kompani
Biörnberg Johan Gustav
Antagen 1748 (från: rymd från Danmark) avsked 17481008 (till: Danmark)
Född i Död
'efter Cartellet åter lefvererat till Dannemark, hvarifrån han rymbd'

Soldat nr 102 vid Kapten David Thams kompani
Biörnström Lars
Antagen 17470730 avsked 17470820 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 90 vid Livkompaniet
Blixt Johan
Antagen (från: korpral nr 85) avsked 17530511 (till: Posses reg)
Född i Död
datum för transporten från nr 85 anges inte

Soldat nr 98 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Blixt Johan
Antagen 17481027 avsked 17490324
Född i Död

Soldat nr 63 vid Kapten David Thams kompani
Blom Daniel
Antagen 17510101 20 år, i tjänst 2 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1733 i Östergötland Död
vistas nu i Roslagen, men skall presentera sig i Finland, efter kaptenens utslag

Snickare, Soldat nr 38 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Blomeau Jacob
Antagen 17521004 (för 4 år fr o m 17530214)
Född i Tyskland Död
'capitulerat på 4 åhr hvarpå han tient 4 månader', ålder ej angivet

Soldat nr 112 vid Kapten de la Gardies kompani
Blomqvist Petter
Antagen 17450914 avsked 17480507 (avfördes ur rullan)
Född i Död
'såsom bort blifwen öfwer permission stryktes utur numret'

Soldat nr 101 vid Överstelöjtnantens kompani
Blomstedt Gustav
Född i Död
vollonteur, absens

Soldat nr 11 vid Majorens kompani
Blomstedt Johan Magnus
avsked 17471201 (till: rustmästare)
Född i Död

Soldat nr 62 vid Kapten David Thams kompani
Bock Johan
Antagen 17500614 avsked 17520724
Född i Död

Soldat nr 119 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Bodin Christian Friedrich
Antagen 17510430
Född i Död
vollonteur, inga uppgifter angivna, numret vakant

Rustmästare vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Bodin Georg Wilhelm
avsked 17450201
Född i Död

Rustmästare vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Bohm Carl Jöran
Antagen 17510330 (från: soldat nr 4)
Född i Död

Soldat nr 4 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Bohm Carl Jöran
Antagen 17470502 avsked 17510330 (till: rustmästare)
Född i Död

Soldat nr 119 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Bohm Gunnar
45 år, i tjänst 10 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (bräcklighet)
Född 1708 i Västergötland Död

Profoss vid Livkompaniet
Bohm Hans
avsked 17491201
Född i Död

Soldat nr 56 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Bohm Johan Jacob
Antagen 17460601 avsked 17490606 (till: rustmästare, kapten Thams komp)
Född i Död

Rustmästare vid Kapten David Thams kompani
Bohm Johan Jacob
Antagen 17490603 (från: vollonteur, kapten Silfverschiölds komp)
Född i Död

Soldat nr 97 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Bohman Anders
42 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1711 i Dalarna Död

Smed, Soldat nr 75 vid Överstelöjtnantens kompani
Bohmarck Carl
Antagen 17530426 (för 4 år fr o m 17530402) 23 år, i tjänst 0 år 2 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1730 i Närke Död
hustrun följer med till Finland, yrket inte helt säkert läst

Trumslagare vid Majorens kompani
Bohström Olof
avsked 17450601
Född i Död

Soldat nr 2 vid Livkompaniet
Bokberg Willhelm
Antagen 17530608 (för 6 år fr o m 17530403) 25 år 7 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172712.. i Halland Död

Soldat nr 114 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Bonge Torsten
avsked 17510506
Född i Död

Soldat nr 110 vid Livkompaniet
Borgman Jonas
avsked 17470605 (till: korpral nr 43)
Född i Död

Korpral nr 43 vid Livkompaniet
Borgman Jonas
Antagen 17470605 (från: soldat nr 110) avsked 17480509 (egen begäran) (till: soldat nr 59)
Född i Död

Soldat nr 83 vid Kapten von Eckstedts kompani
Borgman Olof
Antagen 17520629 18 år, i tjänst 0 år 11 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1735 i Skåne Död

Soldat nr 38 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Borgqvist Hans
Antagen 17491029 avsked 17510213 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 76 vid Kapten David Thams kompani
Borgqvist Åke
51 år, i tjänst 11 år 9 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (sjuk- och bräcklighet)
Född 1702 i Skåne Död

Korpral nr 43 vid Majorens kompani
Borgstedt Anders
Antagen 17450803 (från: soldat nr 45) avsked 17470515 (till: degraderad, soldat nr 3)
Född i Död

Skomakare, Soldat nr 97 vid Livkompaniet
Borgström Anders
Antagen 17460505 30 år, i tjänst 7 år 1 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530624 (fallandesjuka)
Född 1723 i Skåne Död

Trumslagare vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Borgström Lars
Antagen 17510703
Född i Död

Soldat nr 24 vid Kapten de la Gardies kompani
Borin Johan
49 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1704 i Skåne Död

Skomakare, Korpral nr 22 vid Överstelöjtnantens kompani
Borving Johan
33 år, i tjänst 12 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1720 i Stettin Död

Soldat nr 53 vid Kapten von Eckstedts kompani
Brandström Olof
Antagen 17480430 avsked 17530604 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död
numret vakant

Rustmästare vid Kapten von Eckstedts kompani
Brandt Carl Gustav
Antagen 17451016 avsked 17460719
Född i Död

Soldat nr 78 vid Kapten von Eckstedts kompani
Brandt Carl Gustav
avsked 17451016 (till: rustmästare)
Född i Död

Soldat nr 84 vid Överstelöjtnantens kompani
Brandt Mårten
Antagen 17461210 44 år, i tjänst 8 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1709 i Skåne Död

Soldat nr 37 vid Majorens kompani
Branskoug Olof
32 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1721 i Skåne Död

Skräddare, Soldat nr 61 vid Kapten de la Gardies kompani
Breidenfelt Johan
Antagen 17470916 (från: korpral nr 64, degraderad) 49 år, i tjänst 10 år 3 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1704 i Pommern Död

Korpral nr 64 vid Kapten de la Gardies kompani
Breidenfelt Johan
avsked 17470916 (till: degraderad, soldat nr 61)
Född i Död

Soldat nr 118 vid Kapten David Thams kompani
Brevitz Jacob
avsked 17451002
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 23 vid Överstelöjtnantens kompani
Brinck Friedrich
avsked 17460930
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 52 vid Överstelöjtnantens kompani
Brodd Jacob
Antagen 17470501 avsked 17500618
Född i Död

Soldat nr 94 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Broman Niclas
Antagen 17461204 (från: ertappad soldat) 37 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1716 i Stockholm Död

Soldat nr 109 vid Kapten von Eckstedts kompani
Broström Anders
50 år 10 m, i tjänst 41 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (bräcklighet)
Född 170209.. i Närke Död
'gammal, får afskedh för bräcklighet', anmäles till underhåll

Soldat nr 78 vid Kapten de la Gardies kompani
Brunberg Jonas
avsked 17440708 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 16 vid Kapten de la Gardies kompani
Brunberg Jöns
34 år, i tjänst 11 år 9 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1719 i Skåne Död

Rustmästare vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Bruse NN
Antagen 17460724 (från: korpral) avsked 17471001 (till: furir)
Född i Död

Soldat nr 77 vid Livkompaniet
Bryning Mårten
49 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1704 i Skåne Död
hustrun följer med till Finland

Soldat nr 125 vid Majorens kompani
Bullman Jacob
Född i Död 17441006

Korpral nr 106 vid Kapten de la Gardies kompani
Burlander Christian
Antagen 17491118 (från: soldat nr 100) 25 år, i tjänst 4 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1728 i Skåne Död
hustrun följer med till Finland

Soldat nr 59 vid Kapten de la Gardies kompani
Burman Nils
Född i Död 17471102

Klädevävare, Soldat nr 45 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Böhm Daniel
Antagen 17510523 (för 6 år fr o m 17510501) 29 år, i tjänst 2 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1724 i Böhmen Död

Soldat nr 77 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Böhs Per
Antagen 17460927 avsked 17470430 (rymd)
Född i Död

Nålmakare, Soldat nr 25 vid Livkompaniet
Börjée Johan Friedrich
Antagen 17511206 (för 4 år fr o m 17510925) 30 år, i tjänst 1 år 7 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Berlin Död

Soldat nr 16 vid Majorens kompani
Böser Jöns
39 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1714 i Skåne Död

Soldat nr 104 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Cangh Ludvig
avsked 17450617 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 24 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Carlberg Staphan
39 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1714 i Skåne Död
står till förbättring

Soldat nr 19 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Carlsson Sven
Antagen 17470601 38 år, i tjänst 6 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (rymd)
Född 1715 i Skåne Död

Soldat nr 100 vid Majorens kompani
Cederqvist Per
37 år, i tjänst 9 år 3 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (sjuklig)
Född 1716 i Halland Död

Korpral nr 43 vid Livkompaniet
Cedersten Lars
avsked 17450106 (till: degraderad, soldat nr 80)
Född i Död

Soldat nr 102 vid Majorens kompani
Christiansson Johan
Antagen 17530602 22 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 173001.. i Köpenhamn Död

Soldat nr 30 vid Livkompaniet
Christophersson Matthias
Antagen 17440712 avsked 17461130 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 72 vid Majorens kompani
Collmitt David
avsked 17451012
Född i Död

Boktryckare, Korpral nr 43 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Collmitz David
Antagen 17501101 39 år, i tjänst 6 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1714 i Stockholm Död

Soldat nr 83 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Collmitz David
Antagen 17470601 avsked 17501101 (till: korpral nr 42)
Född i Död

Sergeant vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Cronhielm Axel Friedrich
Antagen 17440901 avsked 17441219 (till: fänrik, kapten Lievens komp)
Född i Död

Soldat nr 66 vid Kapten de la Gardies kompani
Cronqvist Hans
Antagen 17491201 avsked 17510712 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 103 vid Kapten von Eckstedts kompani
Cronqvist Måns
Antagen 17510312 25 år, i tjänst 2 år 2 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1728 i Skåne Död

Soldat nr 38 vid Kapten von Eckstedts kompani
Cronström Jöns
Antagen 17510420 avsked 17530606 (rymd)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 62 vid Majorens kompani
Curfelt Åke
Antagen 17440722
Född i Död 17510102

Soldat nr 11 vid Överstelöjtnantens kompani
Dahl Per
Antagen 17470509 avsked 17530430 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 122 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Dahlbeck Lars
Antagen 17490702 23 år, i tjänst 3 år 11 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (oduglig)
Född 1730 i Skåne Död

Soldat nr 13 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Dahlbeck Nils
Antagen 17520501 28 år, i tjänst 1 år 1 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (synfel)
Född 1725 i Skåne Död

Furir vid Kapten von Eckstedts kompani
Dahlberg Anders
Antagen 17491001 (från: korpral nr 22)
Född i Död 17510306

Soldat nr 98 vid Kapten von Eckstedts kompani
Dahlberg Anders
avsked 17441220 (till: korpral nr 22)
Född i Död

Korpral nr 22 vid Kapten von Eckstedts kompani
Dahlberg Anders
Antagen 17451220 (från: soldat nr 98) avsked 17490912 (till: furir)
Född i Död

Soldat nr 124 vid Livkompaniet
Dahlberg Johan
Född i Död 17460707

Soldat nr 81 vid Livkompaniet
Dahlberg Johan
Antagen 17470430 avsked 17470701 (till: kapten de la Gardies komp)
Född i Död

Soldat nr 113 vid Majorens kompani
Dahlberg Måns
51 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1702 i Skåne Död
'siuk på landet vid Ystedh'

Soldat nr 124 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Dahlberg Per
28 år, i tjänst 9 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1725 i Skåne Död

Trumslagare vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Dahlberg Simon
Antagen 17510716
Född i Död

Soldat nr 89 vid Överstelöjtnantens kompani
Dahlgren Anders
Antagen 17440805 avsked 17500618
Född i Död

Soldat nr 41 vid Livkompaniet
Dahlgren Lars
Antagen 17441217 avsked 17460527 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 51 vid Livkompaniet
Dahlin Eric
32 år, i tjänst 12 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1721 i Södermanland Död

Tobaksspinnare, Soldat nr 63 vid Överstelöjtnantens kompani
Dahlman Lars
36 år, i tjänst 13 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1717 i Stockholm Död
hustrun följer med till Finland

Soldat nr 105 vid Kapten von Eckstedts kompani
Dahlman Nils
avsked 17501028
Född i Död

Soldat nr 115 vid Överstelöjtnantens kompani
Dahlqvist Johan
Antagen 17490331 avsked 17530215
Född i Död
"Recruten"

Soldat nr 34 vid Livkompaniet
Dahlqvist Matts
Antagen 17441105 36 år, i tjänst 8 år 7 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1717 i Skåne Död
på arbete vid fästningsbyggnad i Landskrona

Soldat nr 33 vid Överstelöjtnantens kompani
Dahlskog Hindric
avsked 17470628
Född i Död
"sedan han vid senaste generalmönstringen blivit satt till förbättring"

Soldat nr 67 vid Majorens kompani
Dahlstedt Magnus
Antagen 17521124 19 år, i tjänst 0 år 7 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1734 i Dalarna Död

Soldat nr 15 vid Majorens kompani
Dahlstedt Per
Född i Död 17450507

Trumslagare vid Kapten David Thams kompani
Dahlström Anders
Antagen (från: soldat nr 100)
Född i Död
antagen 6 maj, men året anges inte

Soldat nr 54 vid Kapten David Thams kompani
Dahlström Jöran
Antagen 17480402 avsked 17480524 (till: soldat nr 119)
Född i Död

Soldat nr 119 vid Kapten David Thams kompani
Dahlström Jöran
Antagen 17480524 (från: soldat nr 54) 33 år, i tjänst 5 år 2 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1720 i Skåne Död
'siuk här i staden af värk'

Timmerman, Soldat nr 40 vid Överstelöjtnantens kompani
Dahlström Per
32 år, i tjänst 12 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1721 i Skåne Död
i Landskrona på fästningsarbete

Mönsterskrivare vid Kapten von Eckstedts kompani
Dandanell Paul Allexander
avsked 17461001
Född i Död

Soldat nr 83 vid Livkompaniet
de Dellvig Christian
avsked 17441126 (till: förare)
Född i Död

Soldat nr 71 vid Majorens kompani
Deberg Olof
avsked 17450404
Född i Död

Förare vid Överstelöjtnantens kompani
Dehlmyll Ludvig
Antagen 17471007 (från: förare med furirs indelning) avsked 17490705 (till: sergeant, överstelöjtnant Adlerfelts komp)
Född i Död

Timmerman, Soldat nr 108 vid Kapten David Thams kompani
Dimpmer Hindric Niclas
Antagen 17530525 (från: Finland) 25 år, i tjänst 0 år 5 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1728 i Fuchtland? Död
'transporteras för vacance i Finland approberade' H.N.D., 'blifver qvar vifd fästningsarbetet i Landscrona'

Soldat nr 56 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Diurman Magnus
Antagen 17450710 avsked 17460601 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 15 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Drake Carl Johan
avsked 17450501 (till: underofficer, Jönköpings reg)
Född i Död

Fältväbel vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Drossel Petter Jonas
Född i Död 17501225

Soldat nr 10 vid Kapten de la Gardies kompani
Dufva Anders
Antagen 17510512 avsked 17530527 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död

Soldat nr 67 vid Majorens kompani
Dufva Måns
Född i Död 17520823

Soldat nr 63 vid Livkompaniet
Duker David
avsked 17450701 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 6 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Dunder Eric
Antagen 17490531 45 år, i tjänst 4 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1708 i Värmland Död

Soldat nr 51 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Dyrendahl Ellers
Antagen 17530614 (för 2 år fr o m 0) 26 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1727 i Preussen Död

Rustmästare vid Kapten von Eckstedts kompani
Eckstedt Carl Ulrich
Antagen 17490531 (från: förare utan lön)
Född i Död
har kunglig permission till utrikes tjänst

Soldat nr 2 vid Livkompaniet
Edelman Carl
Antagen 17470504 avsked 17530608 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död

Soldat nr 33 vid Kapten von Eckstedts kompani
Efverlöf Lars
Född i Död 17451009

Soldat nr 121 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Efverman Olof
Antagen 17481123 36 år, i tjänst 4 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1717 i Skåne Död

Soldat nr 18 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Ehrengren Per
avsked 17530602 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död

Målare, Soldat nr 118 vid Livkompaniet
Ek Carl
33 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1720 i Stockholm Död
hustrun och två barn följer med till Finland

Soldat nr 97 vid Kapten von Eckstedts kompani
Ek Johan
Antagen 17460901
Född i Död 17490420

Soldat nr 62 vid Kapten von Eckstedts kompani
Ekberg Petter
avsked 17470802 (till: soldat nr 84)
Född i Död

Rustmästare vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Ekbom Jöran
Antagen 17471001 (från: korpral nr 43) avsked 17530600
Född i Död

Korpral nr 43 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Ekbom Jöran
avsked 17471001 (till: rustmästare)
Född i Död

Soldat nr 98 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Ekeberg Axel
avsked 17470501
Född i Död

Soldat nr 2 vid Livkompaniet
Ekeberg Lars
Född i Död (hängt sig) 17470504

Soldat nr 84 vid Kapten von Eckstedts kompani
Ekeberg Petter
Antagen 17471225 (från: soldat nr 62) 29 år 9 m, i tjänst 11 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172310.. i Skåne Död
'siuk uthi Östergiötland'

Soldat nr 88 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Ekebom Sven
Antagen 17520701 28 år, i tjänst 0 år 11 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1725 i Västergötland Död

Wäfskiemakare, Soldat nr 80 vid Kapten von Eckstedts kompani
Ekegren Anders
46 år 9 m, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 170610.. i Bohuslän Död
hustrun följer med till Finland

Soldat nr 40 vid Kapten von Eckstedts kompani
Ekegren Johan
avsked 17460901 (till: trumslagare)
Född i Död

Trumslagare vid Kapten von Eckstedts kompani
Ekegren Johan
Antagen 17460901 (från: soldat nr 40) avsked 17510420 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 113 vid Överstelöjtnantens kompani
Ekelund Hans
Antagen 17460604
Född i Död 17510626
"Recruten"

Soldat nr 112 vid Kapten von Eckstedts kompani
Ekelund Johan
Antagen 17490525 26 år, i tjänst 4 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1727 i Värmland Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Soldat nr 121 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Ekelund Jöns
Antagen 17470820 avsked 17480501 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 38 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Ekelund Nils
avsked 1744
Född i Död
avsked vid sista generalmönstringen 1744

Soldat nr 120 vid Livkompaniet
Ekelöf Carl
avsked 17450420 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 62 vid Kapten de la Gardies kompani
Ekenberg Carl
Antagen 17490202 30 år, i tjänst 4 år 5 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Östergötland Död

Soldat nr 9 vid Överstelöjtnantens kompani
Ekeroth Lorentz
29 år, i tjänst 12 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1724 i Södermanland Död

Soldat nr 83 vid Kapten de la Gardies kompani
Ekeroth Petter
Antagen 17500424 avsked 17520326
Född i Död
vollonteur

Soldat nr 74 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Ekfelt Nils
avsked 17470219
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 33 vid Kapten von Eckstedts kompani
Ekman Hakvin
Antagen 17490510 avsked 17530604
Född i Död
förnamnet inte helt säkert

Soldat nr 47 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Ekman Tuve
Antagen 17480901 avsked 17530530 (rymd)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 15 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Elfström Johan
avsked 17530506 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död

Soldat nr 100 vid Överstelöjtnantens kompani
Elfström Jöns
Antagen 17470801 35 år, i tjänst 7 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1718 i Skåne Död

Soldat nr 12 vid Majorens kompani
Elgh Anders
29 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1724 i Skåne Död

Soldat nr 8 vid Kapten David Thams kompani
Ellman Petter
Född i Död 17520920

Soldat nr 93 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Elmhult Håkan
avsked 17461030
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 7 vid Livkompaniet
Enberg Jöns
42 år, i tjänst 12 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1711 i Småland Död

Furir vid Kapten von Eckstedts kompani
Engdahl Lorentz Johan
Antagen 17510306 (från: korpral nr 106)
Född i Död

Soldat nr 15 vid Livkompaniet
Engelberg Nils
Antagen 17451202 avsked 17460505 (till: kapten von Segebadens komp)
Född i Död

Soldat nr 88 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Engelberg Nils
37 år, i tjänst 10 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1716 i Skåne Död
uppgift om gifte ej angivet

Soldat nr 42 vid Kapten David Thams kompani
Engelberg Petter
48 år, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (gammal och bräcklig)
Född 1705 i Skåne Död

Soldat nr 41 vid Överstelöjtnantens kompani
Engelblad Per
Antagen 17490529 avsked 17530508 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död
numret vakant

Skräddare, Soldat nr 77 vid Överstelöjtnantens kompani
Engelström Sören
Antagen 17451001 41 år, i tjänst 6 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1712 i Skåne Död

Soldat nr 48 vid Kapten David Thams kompani
Engfelt Eric
avsked 17470421 (till: korpral nr 85)
Född i Död

Slaktare, Soldat nr 103 vid Kapten David Thams kompani
Engman Carl
Antagen 17490427 22 år 6 m, i tjänst 4 år 2 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 173001.. i Värmland Död

Soldat nr 69 vid Kapten David Thams kompani
Engman Matthias
avsked 17490524
Född i Död
interimsavsked

Skräddare, Soldat nr 71 vid Kapten David Thams kompani
Engström Christopher
30 år, i tjänst 11 år 3 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Värmland Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Timmerman, Soldat nr 73 vid Överstelöjtnantens kompani
Engström Nils
39 år, i tjänst 13 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1714 i Södermanland Död
"siuk på landet efter attest"

Soldat nr 112 vid Kapten von Eckstedts kompani
Enqvist Jonas
Antagen 17470801 avsked 17490525
Född i Död

Soldat nr 90 vid Kapten David Thams kompani
Erin Johan
avsked 17440712
Född i Död

Soldat nr 120 vid Livkompaniet
Esckman Johan
Antagen 17450420 29 år, i tjänst 8 år 2 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1724 i Skåne Död

Soldat nr 16 vid Livkompaniet
Espholm Håkan
Antagen 17530424 20 år 6 m, i tjänst 0 år 2 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 173201.. i Skåne Död

Soldat nr 54 vid Kapten David Thams kompani
Esping Olof
Antagen 17510506 33 år, i tjänst 2 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1720 i Skåne Död
'om denna karlen tvistas, hos hans Kongl. Maijt'

Soldat nr 69 vid Överstelöjtnantens kompani
Esping Per
avsked 17441024
Född i Död

Soldat nr 49 vid Överstelöjtnantens kompani
Essier Niclas
Antagen 1753 (för 6 år fr o m 17530610) 19 år, i tjänst 4 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1734 i Svartsburg Död
antagen datum ej angivet

Korpral nr 22 vid Kapten von Eckstedts kompani
Fabeck Ditmar
Antagen 17490912 (från: soldat nr 27) avsked 17500831 (till: degraderad, soldat nr 27)
Född i Död

Soldat nr 99 vid Kapten de la Gardies kompani
Fagerberg Petter
Antagen 17510117 20 år, i tjänst 2 år 4 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1733 i Västergötland Död

Soldat nr 94 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Fagerdahl Jonas
avsked 17461204
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 102 vid Kapten von Eckstedts kompani
Fagerström Olof
49 år 9 m, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 170310.. i Skåne Död

Soldat nr 89 vid Kapten David Thams kompani
Fagerström Sven
avsked 17490725
Född i Död
interimsavsked

Klädesmakare, Soldat nr 100 vid Livkompaniet
Fahlgren Petter
Antagen 17530526 23 år, i tjänst 0 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530613 (rymd)
Född 1730 i Östergötland Död

Soldat nr 94 vid Kapten David Thams kompani
Falberg Olof
Antagen 17450401 avsked 17470624
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 3 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Falck Eric
Antagen 17510212
Född i Död 17520629

Handskmakare, Soldat nr 75 vid Kapten von Eckstedts kompani
Falck Herman
33 år 9 m, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614
Född 171910.. i Skåne Död
'capitulation ändas och får afskedh'

Soldat nr 12 vid Kapten de la Gardies kompani
Falck Nils
Född i Död 17450700

Skomakare, Soldat nr 100 vid Kapten von Eckstedts kompani
Falck Olof
Antagen 17460520 39 år, i tjänst 7 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1714 i Närke Död
hustrun och ett barn följer med till Finland, 'siuk här i staden'

Soldat nr 21 vid Kapten David Thams kompani
Falckengren Jöns
33 år, i tjänst 9 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1720 i Skåne Död

Soldat nr 94 vid Kapten David Thams kompani
Fallberg Petter
avsked 17450401
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 51 vid Kapten von Eckstedts kompani
Felberg Nils
Antagen 17510620 avsked 17521012
Född i Död

Soldat nr 15 vid Majorens kompani
Feurqvist Olof
Antagen 17470323
Född i Skåne Död
ålder ej angivet

Soldat nr 52 vid Överstelöjtnantens kompani
Fielckman Magnus
avsked 17470501
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 11 vid Livkompaniet
Fiellman Bryngel
Antagen 17490601 avsked 17511226 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 25 vid Majorens kompani
Fierberg Per
Född i Död 17521102

Soldat nr 81 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Fischer Anders
Antagen 17470820 avsked 17500615
Född i Död

Soldat nr 89 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Fischer Christopher
avsked 17530506 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död

Soldat nr 88 vid Majorens kompani
Fischer Hans Matthias
Antagen 17490119 avsked 17490718
Född i Död

Soldat nr 21 vid Livkompaniet
Fitzgerald Johan
Antagen 17510725 avsked 17520624
Född i Död
vollonteur

Soldat nr 10 vid Kapten de la Gardies kompani
Flackman Nils
Antagen 17530527 22 år, i tjänst 0 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1731 i Skåne Död

Handskmakare, Soldat nr 11 vid Överstelöjtnantens kompani
Flackström Per
Antagen 17530430 (för 6 år fr o m 17530429) 23 år, i tjänst 0 år 2 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1730 i Skåne Död
"Recrut: Pehr Flackström", hustrun följer med till Finland

Soldat nr 108 vid Kapten von Eckstedts kompani
Flaxén Per
Antagen 17511231 25 år, i tjänst 1 år 5 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (bräcklighet)
Född 1728 i Skåne Död

Soldat nr 8 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Flenberg Jöns
Antagen 17440912 avsked 17450120 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 72 vid Kapten von Eckstedts kompani
Flening Per
Född i Död 17500616

Soldat nr 72 vid Kapten de la Gardies kompani
Fleyberg Jacob
Antagen 17450128 avsked 17530429 (rymd)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 97 vid Överstelöjtnantens kompani
Fleüman Anders
Antagen 17440924 40 år, i tjänst 8 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1713 i Skåne Död

Soldat nr 14 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Flinck Jöns
Antagen 17450814 (från: båtsman, Amiralitetet i Karlskrona) avsked 17460813 (till: båtsman, Amiralitetet i Karlskrona)
Född i Död
'reclamerades till Kongl. Amiralitetet i Carlscrona, hwarest han tillförende warit Båtzman'

Soldat nr 33 vid Kapten von Eckstedts kompani
Flinck Magnus
Antagen 17451010 (från: rymd från Södermanlands reg) avsked 17451217 (till: Södermanlands reg)
Född i Död
'd. 17 december 1745 aflämnad till Södermanlands regimente hwarifrån han rymdt'

Soldat nr 60 vid Överstelöjtnantens kompani
Flinck Matthias
Antagen 17470801 (från: soldat) avsked 17471120 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 48 vid Livkompaniet
Flinck Måns
Antagen 17450520 29 år 6 m, i tjänst 8 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172301.. i Skåne Död

Soldat nr 125 vid Kapten de la Gardies kompani
Flinck Mårten
Antagen 17500418 31 år, i tjänst 3 år 2 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1722 i Skåne Död
'absens, [?] om honom twijstas'

Soldat nr 71 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Flinck Nils
Antagen 17510506 avsked 17530609 (till: Kronprinsens reg)
Född i Död

Soldat nr 19 vid Majorens kompani
Flinck Olof
36 år, i tjänst 10 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1717 i Skåne Död

Soldat nr 62 vid Kapten de la Gardies kompani
Flinck Olof
avsked 17450918
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 5 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Flinck Per
50 år, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1703 i Skåne Död
står till förbättring

Trumslagare vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Flinck Petter
Antagen 17440811 avsked 17510213 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 83 vid Livkompaniet
Flinta Ebbe
Antagen 17460721 avsked 17490601 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 105 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Floman Nils
Antagen 17491014 (från: korpral nr 85, degraderad) avsked 17510504 (till: korpral nr 1)
Född i Död

Korpral nr 85 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Floman Nils
avsked 17491014 (till: degraderad, soldat nr 105)
Född i Död

Smed, Soldat nr 102 vid Kapten David Thams kompani
Flygare Jöns
Antagen 17500613 21 år, i tjänst 3 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1732 i Skåne Död
noterad som ogift, men samtidigt är en etta inskriven i kolumnen för "hustru följer med till Finland"

Soldat nr 57 vid Överstelöjtnantens kompani
Fogel Sven
Antagen 17490529 avsked 17491224
Född i Död

Soldat nr 90 vid Livkompaniet
Fogelberg Johan
Antagen 17530511 22 år, i tjänst 0 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1731 i Värmland Död

Soldat nr 83 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Folcker Johan
Antagen 17501101 (från: korpral nr 42)
Född i Död
inga uppgifter angivna

Korpral nr 43 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Folcker Johan
Antagen 17471001 (från: soldat nr 60) avsked 17501101 (till: soldat nr 83)
Född i Död

Handskmakare, Soldat nr 69 vid Majorens kompani
Forsberg Carl
Antagen 17510523 (för 8 år fr o m 0) 35 år, i tjänst 2 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1718 i Norrköping Död

Soldat nr 83 vid Livkompaniet
Forsberg Petter
Antagen 17490601
Född i Död 17510402

Soldat nr 57 vid Kapten David Thams kompani
Forssberg Jacob
39 år 11 m, i tjänst 11 år 8 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 171308.. i Stockholm Död

Soldat nr 47 vid Kapten David Thams kompani
Forssman Jöns
Antagen 17510506 41 år, i tjänst 2 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1712 i Skåne Död
'om denna karlen tvistas och ligger måhlet hos hans Kongl. Maijt'

Soldat nr 120 vid Kapten de la Gardies kompani
Fotström Mårten
Född i Död 17510420

Soldat nr 65 vid Kapten de la Gardies kompani
Fotström Nils
Antagen 17470201
Född i Död (avrättad) 1750
'effter Kongl. Mayt: och Riksens Giötha Hofrätts dom undergåt dödsstraff'

Soldat nr 37 vid Kapten von Eckstedts kompani
Frenberg Anders
35 år 9 m, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 171710.. i Skåne Död

Soldat nr 44 vid Kapten von Eckstedts kompani
Friberg Nils
40 år 9 m, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 171210.. i Skåne Död

Soldat nr 112 vid Kapten von Eckstedts kompani
Friberg Sven
avsked 17470102
Född i Död

Soldat nr 4 vid Majorens kompani
Frifelt Olof
avsked 17460314
Född i Död

Soldat nr 103 vid Överstelöjtnantens kompani
Friman Per
avsked 17441001
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 26 vid Kapten David Thams kompani
Frimodig Anders
34 år, i tjänst 11 år 9 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1719 i Värmland Död
hustrun följer med till Finland

Soldat nr 56 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Frimodig Anders
avsked 17450601
Född i Död

Soldat nr 56 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Frimodig Anders
34 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (fallandesjuka)
Född 1719 i Östergötland Död
uppgift om gifte ej angivet

Soldat nr 103 vid Kapten de la Gardies kompani
Frimodig Christian
avsked 17450918 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död

Timmerman, Soldat nr 62 vid Kapten David Thams kompani
Frimodig Olof
Antagen 17520724 27 år, i tjänst 0 år 11 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1726 i Skåne Död

Soldat nr 14 vid Kapten de la Gardies kompani
Frimodig Per
Född i Död 17530115

Soldat nr 52 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Frisck Jöns
Antagen 17441220
Född i Död 17510620

Soldat nr 17 vid Kapten von Eckstedts kompani
Frisk Anders
Född i Död 17501106

Soldat nr 92 vid Kapten de la Gardies kompani
Frisk Lars
Antagen 17510701 19 år, i tjänst 1 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1734 i Skåne Död
'siuk her i staden'

Soldat nr 79 vid Livkompaniet
Frisk Nils
avsked 17460505 (till: kapten von Segebadens komp)
Född i Död

Soldat nr 74 vid Kapten von Eckstedts kompani
Frisk Nils
Antagen 17450520 (från: kapten Stobé komp) 30 år, i tjänst 10 år 11 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Skåne Död

Soldat nr 18 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Frisk Nils
Antagen 17460501 52 år, i tjänst 7 år 1 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (bräcklighet)
Född 1701 i Skåne Död

Soldat nr 20 vid Kapten de la Gardies kompani
Frisk Nils
Antagen 17441030 avsked 17450511 (till: Överstelöjtnantens komp)
Född i Död

Soldat nr 87 vid Kapten David Thams kompani
Friskenfelt Anders
Antagen 17530430 30 år, i tjänst 1 år ,5 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Skåne Död

Soldat nr 56 vid Överstelöjtnantens kompani
Friskenfelt Jöns
Antagen 17470519 38 år, i tjänst 6 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1715 i Skåne Död

Soldat nr 57 vid Överstelöjtnantens kompani
Friskopp Carl
Antagen 17510615 26 år, i tjänst 2 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1727 i Södermanland Död

Soldat nr 98 vid Kapten David Thams kompani
Frostenhielm Gustav Friedrich
Antagen 17530609 (från: Posses reg) 30 år, i tjänst 1 år 2 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Livland Död

Soldat nr 58 vid Kapten von Eckstedts kompani
Fryckman Amund
Antagen 17490529
Född i Död 17530606
numret vakant

Soldat nr 57 vid Överstelöjtnantens kompani
Fröberg Anders
avsked 17490529
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 11 vid Livkompaniet
Funck Friedrich Ullric
Antagen 17511226 avsked 17521106 (till: sergeant utan lön, kapten von Eckstedts komp)
Född i Död
vollonteur

Soldat nr 12 vid Överstelöjtnantens kompani
Fust Herman
Antagen 17470915 (från: degraderad korpral)
Född i Död 17510209

Soldat nr 30 vid Livkompaniet
Fylling Johan
avsked 17440712 (bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 92 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Fältgren Tuve
41 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1712 i Skåne Död

Soldat nr 61 vid Kapten David Thams kompani
Färdig Olof
Född i Död 17490331

Perukmakare, Soldat nr 11 vid Livkompaniet
Gage Israel
Antagen 17521106 51 år, i tjänst 0 år 8 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530624 (sjuklig)
Född 1702 i Göteborg Död

Korpral nr 22 vid Majorens kompani
Gagner Matthias
avsked 17480229 (till: rustmästare)
Född i Död

Soldat nr 42 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Gahm Sven
Antagen 17471001 avsked 17530609 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 50 vid Livkompaniet
Galéer Abraham
26 år 6 m, i tjänst 9 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172601.. i Östergötland Död

Soldat nr 54 vid Överstelöjtnantens kompani
Gesen Carl Friedrich
Antagen 17520820 (för 6 år fr o m 17520712) 20 år, i tjänst 1 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1733 i Södermanland Död

Soldat nr 58 vid Livkompaniet
Gierck Hindrich Gottlib
Antagen 17530609 (från: Posses reg) (för 8 år fr o m 17490821) 21 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1732 i Råstock Död

Soldat nr 58 vid Majorens kompani
Gillström Eric
45 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1708 i Skåne Död

Soldat nr 7 vid Kapten David Thams kompani
Gisberg Lars
28 år, i tjänst 9 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1725 i Skåne Död
ett barn (men ej hustrun) följer med till Finland

Rustmästare vid Kapten von Eckstedts kompani
Giöritz Friedrich Wilhelm
Antagen 17470618 (från: vollonteur, Västmanlands reg) avsked 17490531 (till: förare)
Född i Död

Soldat nr 65 vid Kapten de la Gardies kompani
Giötterström Mårten
avsked 17440709
Född i Död
avsked vid sista generalmönstringen

Soldat nr 108 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Glantzberg Jöns
Antagen 17530404 (för 8 år fr o m 0) 22 år, i tjänst 0 år 2 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1731 i Skåne Död

Soldat nr 74 vid Överstelöjtnantens kompani
Glantzberg Pantzar
Född i Död 17510429

Soldat nr 59 vid Kapten David Thams kompani
Glimberg Petter
avsked 17490801
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 58 vid Överstelöjtnantens kompani
Glimberg Sven
avsked 17441028
Född i Död

Soldat nr 109 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Grahnbom Magnus
Antagen 17480212 avsked 17480723 (till: korpral nr 106)
Född i Död

Soldat nr 60 vid Majorens kompani
Granbeck Per
Antagen 17500828
Född i Död (avrättad) 17520307
'likmätigt Kongel. Giötha Hofrättz domb undergådt dödzstraff'

Soldat nr 121 vid Livkompaniet
Granberg Nils
avsked 17440900 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Förare vid Majorens kompani
Granberg Olof
Antagen 17480229 (från: furir)
Född i Död

Soldat nr 105 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Greberg Håkan
Antagen 17510504 22 år, i tjänst 2 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1731 i Skåne Död

Soldat nr 12 vid Livkompaniet
Gresk Kieller
Antagen 17490601 avsked 17490801 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 62 vid Kapten von Eckstedts kompani
Grimborg Lars
Antagen 17510312 (för 4 år fr o m 0) 19 år, i tjänst 2 år 3 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1734 i Värmland Död

Soldat nr 48 vid Kapten David Thams kompani
Grimschiöld Nils
Antagen 17470508 avsked 17480213 (till: korpral nr 64)
Född i Död

Soldat nr 107 vid Kapten David Thams kompani
Gripeschytz Anders
Antagen 17460614 23 år, i tjänst 7 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1730 i Skåne Död
vollonteur, 'siuk här i staden'

Rustmästare vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Grotte Johan
Antagen 17530600 (från: vollonteur, Överstelöjtnantens komp)
Född i Död

Soldat nr 74 vid Överstelöjtnantens kompani
Grotte Johan
Antagen 17520820 avsked 1753 (till: rustmästare)
Född i Död
vollonteur, numret vakant

Soldat nr 32 vid Kapten von Eckstedts kompani
Gråberg Sven
Antagen 17520530 (för 4 år fr o m 0) 20 år, i tjänst 1 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1733 i Värmland Död

Soldat nr 123 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Gräfwing Jonas
Antagen 17490501 avsked 17490612
Född i Död
'casserades'

Soldat nr 103 vid Kapten von Eckstedts kompani
Gräsberg Olof
avsked 17470820
Född i Död

Soldat nr 5 vid Livkompaniet
Grönberg Lars
Antagen 17480526
Född i Död 17490831

Soldat nr 41 vid Livkompaniet
Grönberg Petter
Antagen 17510402 avsked 17510627 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 36 vid Livkompaniet
Grönberg Sven
Antagen 17530609 (för 4 år fr o m 17530213) 29 år 4 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172403.. i Västergötland Död

Soldat nr 14 vid Kapten de la Gardies kompani
Grönberg Sven
Antagen 17530301 avsked 17530608 (till: Livkomp)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 96 vid Kapten von Eckstedts kompani
Gröndahl Jöns
Antagen 17500223 avsked 17530609 (rymd)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 112 vid Överstelöjtnantens kompani
Gröndahl Per
Antagen 17450905 46 år, i tjänst 8 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1707 i Skåne Död

Soldat nr 61 vid Kapten von Eckstedts kompani
Grönling Hartvig
avsked 17460901
Född i Död

Soldat nr 67 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Grönman Matthias
Antagen 17460501 45 år, i tjänst 7 år 1 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (sjuklig)
Född 1708 i Skåne Död

Korpral nr 64 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Grönskoug Per
avsked 17451200 (avrättad)
Född i Död
'hängd för begången kyrckjo tiufnad'

Soldat nr 86 vid Kapten David Thams kompani
Gullberg Nils
Antagen 17450401 43 år, i tjänst 8 år 2 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1710 i Skåne Död
står till förbättring

Stolmakare, Soldat nr 115 vid Livkompaniet
Gullberg Olof
37 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1716 i Stockholm Död
hustrun följer med till Finland

Soldat nr 46 vid Livkompaniet
Gullberg Olof
29 år, i tjänst 12 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530624 (sjuklig)
Född 1724 i Uppland Död
begär och får avsked

Soldat nr 72 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Gunnarsson Ostrad
Antagen 17470701 avsked 17500626
Född i Död

Soldat nr 30 vid Kapten von Eckstedts kompani
Gyllenflyckt Elias
Antagen 17510501 20 år 6 m, i tjänst 2 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 173201.. i Värmland Död

Soldat nr 54 vid Kapten von Eckstedts kompani
Gyllenflyckt Eric
Antagen 17530517 18 år, i tjänst 0 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1735 i Värmland Död

Soldat nr 67 vid Kapten von Eckstedts kompani
Gyllenpamp Gustav
Antagen 17471230 avsked 17500627 (till: sergeant utan lön, Majorens komp)
Född i Död
vollonteur

Soldat nr 102 vid Majorens kompani
Gyllenpamp Johan Adolph
Antagen 17480425 avsked 17500627 (till: sergeant utan lön)
Född i Död
vollonteur

Soldat nr 48 vid Överstelöjtnantens kompani
Hagberg Bengt
37 år, i tjänst 12 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1716 i Skåne Död

Soldat nr 110 vid Livkompaniet
Hagel Lars
Antagen 17500908 avsked 17510726 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 49 vid Kapten de la Gardies kompani
Hagelbeck Abraham
avsked 17530613 (rymd)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 23 vid Överstelöjtnantens kompani
Hagelberg Hans
Antagen 17460930 avsked 17500212 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 113 vid Kapten David Thams kompani
Hagelberg Magnus
Antagen 17480513
Född i Död 17490923

Soldat nr 39 vid Kapten de la Gardies kompani
Hagelin Thor
Antagen 17450523 59 år, i tjänst 8 år 1 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (bräcklighet)
Född 1694 i Skåne Död

Soldat nr 83 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Hager Willhelm
avsked 17470601
Född i Död

Rustmästare vid Överstelöjtnantens kompani
Hagman Anders
Antagen 17510525 (från: vollonteur, kapten de la Gardies komp)
Född i Död

Soldat nr 77 vid Kapten de la Gardies kompani
Hagman Anders
avsked 17510525 (till: rustmästare, Överstelöjtnantens komp)
Född i Död
vollonteur, antagendatum ej angivet, måste vara efter 1747 9/6 då företrädaren antas

Soldat nr 101 vid Kapten David Thams kompani
Hagström Per
Antagen 17440915
Född i Död 17490116

Soldat nr 114 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Hall Lars
Antagen 17510506 20 år, i tjänst 2 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (rymd)
Född 1733 i Skåne Död

Soldat nr 66 vid Överstelöjtnantens kompani
Hallander Bengt
avsked 17460405
Född i Död

Soldat nr 96 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Hallberg Anders
Antagen 17460428 avsked 17511202 (rymd)
Född i Död
efternamnet inte helt säkert

Soldat nr 30 vid Majorens kompani
Hallberg Joachim
avsked 17501030 (till: sergeants avsked)
Född i Död

Soldat nr 102 vid Majorens kompani
Hallberg Lars
Antagen 17500627 avsked 17530602 (till: Posses reg)
Född i Död

Skomakare, Soldat nr 32 vid Kapten de la Gardies kompani
Hallberg Michael
Antagen 17521103 (för 6 år fr o m 17520929) 23 år, i tjänst 0 år 7 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1730 i Halland Död

Soldat nr 65 vid Kapten David Thams kompani
Hallberg Olof
Antagen 17451029
Född i Död 17470328

Timmerman, Soldat nr 24 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Hallberg Petter
50 år 10 m, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (gammal och sjuklig)
Född 170209.. i Södermanland Död

Soldat nr 30 vid Kapten de la Gardies kompani
Halldahl Per
Antagen 17450507
Född i Död 17450522
datum för dödsfall: inte helt säker dag

Soldat nr 92 vid Överstelöjtnantens kompani
Hallenberg Bengt
31 år, i tjänst 10 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1722 i Halland Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Soldat nr 15 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Hallenberg Olof
Antagen 17450701 avsked 17521113 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 60 vid Majorens kompani
Hallengren Anders
Antagen 17451214 avsked 17490922 (till: korpral nr 85)
Född i Död

Soldat nr 33 vid Överstelöjtnantens kompani
Hallengren Jöns
Antagen 17470628 31 år, i tjänst 8 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1722 i Halland Död

Handskmakare, Soldat nr 23 vid Överstelöjtnantens kompani
Hallengren Lorentz
Antagen 17530518 (för 3 år fr o m 17530527) 20 år, i tjänst 0 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1733 i Blekinge Död

Soldat nr 109 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Hallenqvist Johan
Antagen 17530523 22 år, i tjänst 0 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1731 i Halland Död

Soldat nr 12 vid Kapten de la Gardies kompani
Hallin Per
Antagen 17450828 53 år, i tjänst 7 år 9 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1700 i Småland Död
står till förbättring

Soldat nr 77 vid Kapten de la Gardies kompani
Hallstedt Anders
Antagen 17470609 avsked (till: mönsterskrivare)
Född i Död
datum för avancemang till mönsterskrivare ej angivet, måste vara före 1751 26/5 då ersättaren lämnar numret

Soldat nr 71 vid Kapten de la Gardies kompani
Halmgren Åke
avsked 1744
Född i Död
avsked vid sista generalmönstringen

Soldat nr 96 vid Kapten de la Gardies kompani
Halmros Isac
Antagen 17441015 avsked 17450316 (till: Majorens komp)
Född i Död

Soldat nr 113 vid Överstelöjtnantens kompani
Hamberg Per
Antagen 1753
Född i Död
tillskrivet av annan hand, inga uppgifter

Soldat nr 81 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Hammar Johan
Antagen 1748 31 år, i tjänst 8 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1722 i Skåne Död

Soldat nr 76 vid Livkompaniet
Hammar Petter
avsked 17530608 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död

Soldat nr 98 vid Kapten David Thams kompani
Hammarberg Anders
avsked 17450406
Född i Död
annoterad till förbättring vid sista generalmönstringen

Soldat nr 80 vid Majorens kompani
Hammargren Hans
Antagen 17480128 36 år, i tjänst 5 år 3 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1717 i Skåne Död
'håller sig undan och förmenas wara rymbd'

Soldat nr 35 vid Kapten von Eckstedts kompani
Hammarlund Otto
Antagen 17451017 29 år, i tjänst 8 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1724 i Skåne Död

Soldat nr 104 vid Kapten von Eckstedts kompani
Hammarström Mårten
Antagen 17451017 avsked 17490728
Född i Död

Soldat nr 13 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Hammarström Nils
Född i Död 17520501

Soldat nr 38 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Hanberg Johan
Antagen 17441221
Född i Död 17491029

Soldat nr 84 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Hane Per
Antagen 17490602
Född i Död 17510312

Soldat nr 48 vid Livkompaniet
Hardii Jonas
avsked 17450520 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 95 vid Majorens kompani
Hartman Jacob
Antagen 17460423 avsked 17460528 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 11 vid Majorens kompani
Haselroth Mårten
Antagen 17471201 40 år, i tjänst 5 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1713 i Skåne Död
hustrun följer med till Finland

Soldat nr 113 vid Överstelöjtnantens kompani
Haselroth Per
avsked 17460604
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 19 vid Överstelöjtnantens kompani
Haselström Per
Antagen 17461023 30 år, i tjänst 7 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Skåne Död

Soldat nr 90 vid Kapten David Thams kompani
Hasenfelt Willhelm
Antagen 17440712 26 år, i tjänst 8 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1727 i Skåne Död

Soldat nr 23 vid Överstelöjtnantens kompani
Heckman Johan
Antagen 17500212 avsked 17530518 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 15 vid Majorens kompani
Hedman Anders
Antagen 17450507 avsked 17450831 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 103 vid Överstelöjtnantens kompani
Hegg Anders
Antagen 17441001 avsked 17510212 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 104 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Heggelund Jöns
Antagen 17450617 avsked 17530520 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 89 vid Kapten David Thams kompani
Hellman Jöran
Antagen 17510330 avsked 17530404
Född i Död

Soldat nr 117 vid Överstelöjtnantens kompani
Hellsing Jöns
avsked 17490302
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 31 vid Kapten David Thams kompani
Hellström Anders
Antagen 17511115 31 år 7 m, i tjänst 1 år 7 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172112.. i Skåne Död

Soldat nr 8 vid Livkompaniet
Hellström Mårten
avsked 17521102 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 65 vid Kapten von Eckstedts kompani
Helström Anders
Antagen 17510212 avsked 17530609 (rymd)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 56 vid Kapten David Thams kompani
Hemming Jon
avsked 17510512
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 65 vid Livkompaniet
Hermelin Nils
Antagen 17480216 avsked 17490511 (till: korpral nr 64)
Född i Död

Furir vid Livkompaniet
Hermelin Nils
avsked 17470615 (till: förare, kapten von Eckstedts komp)
Född i Död

Korpral nr 64 vid Livkompaniet
Hermelin Nils
Antagen 17490511 39 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1714 i Finland Död
på fästningsarbete i Landskrona

Soldat nr 13 vid Kapten David Thams kompani
Herrman Johan
avsked 17460115
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 47 vid Överstelöjtnantens kompani
Herrvegg Johan
avsked 17450130 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 125 vid Majorens kompani
Herström Hans
Antagen 17441214 avsked 17490912
Född i Död

Soldat nr 83 vid Kapten von Eckstedts kompani
Hesselberg Nils
Född i Död 17520629

Soldat nr 15 vid Kapten de la Gardies kompani
Hesselgren Anders
Antagen 17450511 (från: Överstelöjtnantens komp) avsked 17510216 (till: Kronprinsens reg)
Född i Död

Soldat nr 72 vid Kapten de la Gardies kompani
Hesselgren Nils
Antagen 17441213 avsked 17450128 (till: Rutensparres reg)
Född i Död

Förare vid Överstelöjtnantens kompani
Heurlin Constans
avsked 17471007
Född i Död

Korpral nr 106 vid Överstelöjtnantens kompani
Hickman Petter
Antagen 17471007 (från: soldat nr 119) avsked 17530426
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 76 vid Överstelöjtnantens kompani
Hielmgren Olof
avsked 17530611 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 48 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Hiernberg Bertill
34 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (sjuklig)
Född 1719 i Skåne Död

Soldat nr 33 vid Kapten de la Gardies kompani
Hierpe Anders
avsked 17530510 (rymd)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 91 vid Kapten von Eckstedts kompani
Hierpe Bengt
28 år 9 m, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172410.. i Skåne Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Soldat nr 119 vid Kapten de la Gardies kompani
Hillerberg Anders
47 år, i tjänst 9 år 2 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (oduglig)
Född 1706 i Skåne Död

Soldat nr 98 vid Livkompaniet
Hindberg Nils
Antagen 17450430 31 år, i tjänst 8 år 2 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1722 i Skåne Död

Soldat nr 74 vid Kapten de la Gardies kompani
Hinström Ebbe
avsked (rymd)
Född i Död
'uteblifwen öfwer des permission', datum ej angivet, numret vakant

Soldat nr 71 vid Kapten de la Gardies kompani
Hiort Anders
Antagen 17440715 32 år, i tjänst 8 år 11 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (bråck)
Född 1721 i Skåne Död

Skomakare, Soldat nr 76 vid Överstelöjtnantens kompani
Hiort Eric
Antagen 17530611 (från: Posses reg) 20 år, i tjänst 4 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1733 i Södermanland Död

Soldat nr 119 vid Kapten David Thams kompani
Hiort Iwar
Antagen 17450928 avsked 1746 (avfördes ur rullan)
Född i Död
'd. 30de [månad ej angiven] 1746 stryktes utur numret för det han sig ej instält'

Soldat nr 28 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Hiulberg Erasmus
Född i Död 17510724

Soldat nr 95 vid Kapten von Eckstedts kompani
Hockman Nils
avsked 17511231 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 104 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Hollbeck Åke
Antagen 17441010 avsked 17480201
Född i Död

Soldat nr 83 vid Kapten David Thams kompani
Holm Christopher
Antagen 17451015 avsked 17470805 (stöld)
Född i Död
'd. 5 aug: 1747 efter Kongl. General Krigz och Leuterations Rättens domb afstraffas med 24 par spöö och till Landscrona på 2ne åhrs fästningzarbete för tjufnad bortförd'

Soldat nr 116 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Holm Daniel
34 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1719 i Dalarna Död

Soldat nr 82 vid Majorens kompani
Holm Daniel
Antagen 17530614 (för 6 år fr o m 0) 21 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1732 i Skåne Död

Soldat nr 104 vid Kapten de la Gardies kompani
Holm Eric
Antagen 17490807 21 år, i tjänst 3 år 10 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1732 i Skåne Död

Soldat nr 48 vid Kapten von Eckstedts kompani
Holm Jöns
avsked 17520427 (rymd)
Född i Död

Profoss vid Staten
Holm Jöns
Född i Död 17520802

Soldat nr 69 vid Majorens kompani
Holm Måns
avsked 17510523 (rymd)
Född i Död

Trumslagare vid Kapten von Eckstedts kompani
Holm Nils
Antagen 17450530 avsked 17460229 (avfördes ur rullan)
Född i Död

Soldat nr 56 vid Kapten David Thams kompani
Holm Per
Antagen 17510512 25 år, i tjänst 2 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1728 i Skåne Död

Soldat nr 110 vid Livkompaniet
Holm Per
Antagen 17510726 avsked 17520321 (stöld)
Född i Död
livstids fängelse på Marstrands fästning efter Göta hovrätts dom

Soldat nr 121 vid Överstelöjtnantens kompani
Holm Sven
Antagen 17440924 34 år, i tjänst 7 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (skada)
Född 1719 i Skåne Död
fått skada vid fästningsarbete i Landskrona, får avsked, anmäles till underhåll

Soldat nr 100 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Holmbeck Christopher
Antagen 17441011
Född i Död 17530400

Soldat nr 100 vid Överstelöjtnantens kompani
Holmbeck Nils
Antagen 17461102 avsked 17470801
Född i Död

Soldat nr 34 vid Kapten de la Gardies kompani
Holmberg Sören
Antagen 17530130 (för 4 år fr o m 0) 22 år, i tjänst 0 år 5 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1731 i Skåne Död

Soldat nr 90 vid Livkompaniet
Holmgren Anders
avsked (till: korpral nr 85)
Född i Död
datum för avancemanget till korpral anges inte

Soldat nr 57 vid Överstelöjtnantens kompani
Holmgren Joen
Antagen 17491224 avsked 17510615
Född i Död

Soldat nr 51 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Holming Petter
avsked 17450409 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död

Soldat nr 63 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Holmstedt Jöns
avsked 17450418
Född i Död

Soldat nr 36 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Holmstedt Petter
52 år 10 m, i tjänst 11 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (sjuklig)
Född 170009.. i Halland Död
uppgift om gifte ej angiven

Soldat nr 67 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Holmström Anders
avsked 17450603
Född i Död

Soldat nr 103 vid Överstelöjtnantens kompani
Holmström Erland
Antagen 17510429 19 år, i tjänst 2 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1734 i Skåne Död

Korpral nr 106 vid Kapten David Thams kompani
Holmström Harald
Antagen 17490530 (från: soldat nr 82) 28 år, i tjänst 6 år 2 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1725 i Skåne Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Soldat nr 82 vid Kapten David Thams kompani
Holmström Harald
Antagen 17470428 avsked 17490530 (till: korpral nr 106)
Född i Död

Soldat nr 92 vid Kapten David Thams kompani
Holmström Nils
avsked 17450928 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död
interimsavsked

Skomakare, Soldat nr 60 vid Kapten von Eckstedts kompani
Holmström Pål
50 år 3 m, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 170304.. i Skåne Död
står till förbättring

Soldat nr 10 vid Kapten de la Gardies kompani
Holst Christopher
Antagen 17480326 avsked 17510512
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 58 vid Livkompaniet
Hoppman Olof
avsked 17470804 (till: båtsman för Malmö stad)
Född i Död

Soldat nr 5 vid Kapten von Eckstedts kompani
Horst Gustav
Antagen 17490831
Född i Död 17520629
vollonteur

Soldat nr 27 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Horstman Friedrich
Antagen 17520917 avsked 17530523 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 72 vid Kapten von Eckstedts kompani
Hosslander Petter
Antagen 17500616 avsked 17520914 (till: förare utan lön)
Född i Död

Soldat nr 82 vid Kapten von Eckstedts kompani
Hosslander Sven
Antagen 17530517 18 år, i tjänst 0 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1735 i Värmland Död

Soldat nr 6 vid Kapten de la Gardies kompani
Hullin Lars
Antagen 17480611 avsked 17530614 (bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 12 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Hultberg Bengt
Antagen 17510505 29 år, i tjänst 2 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1724 i Skåne Död

Soldat nr 101 vid Kapten David Thams kompani
Hultgren Sven
avsked 17440712
Född i Död

Soldat nr 8 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Hultin Jöns
Antagen 17440802 avsked 17440912 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 27 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Hultqvist Petter
Antagen 17490613 avsked 17520917
Född i Död

Soldat nr 97 vid Överstelöjtnantens kompani
Humle Petter
avsked 1744
Född i Död
underhållsavsked vid sista generalmönstringen

Soldat nr 49 vid Överstelöjtnantens kompani
Hummelberg Petter
avsked 17520805 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 96 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Hurtig Clas
Antagen 17511202 (för 3 år fr o m 17511106) 38 år, i tjänst 2 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1715 i Skåne Död

Skomakare, Soldat nr 71 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Hurtig Erasmus
28 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1725 i Skåne Död

Soldat nr 76 vid Kapten de la Gardies kompani
Hurtig Isac
41 år, i tjänst 10 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1712 i Skåne Död

Soldat nr 4 vid Kapten David Thams kompani
Hurtig Jöns
avsked 17510322
Född i Död

Soldat nr 101 vid Kapten de la Gardies kompani
Hurtig Jöns
Antagen 17500501 (för 6 år fr o m 17500118) 23 år, i tjänst 3 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1730 i Skåne Död

Soldat nr 8 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Hurtig Ludwig
Antagen 17530107 avsked 17530523 (rymd)
Född i Död

Trumslagare vid Kapten de la Gardies kompani
Hurtig Nils
Antagen 17510528
Född i Död

Soldat nr 25 vid Överstelöjtnantens kompani
Hurtig Nils
avsked 17490424 (till: korpral nr 43)
Född i Död

Soldat nr 71 vid Livkompaniet
Hurtig Nils
Antagen 17441129 30 år 6 m, i tjänst 8 år 7 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172201.. i Skåne Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Soldat nr 19 vid Livkompaniet
Hurtig Trulls
Född i Död 17470528

Soldat nr 34 vid Kapten de la Gardies kompani
Husberg Johan
Antagen 17480504 avsked 17480912 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 44 vid Majorens kompani
Hårström Joen
51 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1702 i Skåne Död

Soldat nr 82 vid Kapten David Thams kompani
Höfner Lars Gustav
Antagen 17490530 (från: sergeant, degraderad)
Född i Död
'uteblifvit öfwer permissionen', oklart vilket år

Soldat nr 120 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Högfelt Mårten
Antagen 17490316 48 år, i tjänst 4 år 2 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (fallandesjuka)
Född 1705 i Skåne Död

Soldat nr 35 vid Kapten von Eckstedts kompani
Högman Anders
avsked 17451017
Född i Död

Soldat nr 33 vid Kapten von Eckstedts kompani
Högmarck Jonas
Antagen 17530604 19 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1734 i Värmland Död

Korpral nr 22 vid Kapten von Eckstedts kompani
Högmarck Nils
Antagen 17500831 22 år, i tjänst 2 år 9 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1731 i Värmland Död

Soldat nr 104 vid Kapten von Eckstedts kompani
Högmarck Nils
Antagen 17490728 avsked 17500831 (till: korpral nr 22)
Född i Död

Soldat nr 99 vid Kapten von Eckstedts kompani
Högström Hans
36 år 9 m, i tjänst 9 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (fallandesjuka)
Född 171610.. i Skåne Död

Soldat nr 25 vid Kapten David Thams kompani
Högström Johan
avsked 17480721 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 38 vid Livkompaniet
Hörling Anders
47 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1706 i Skåne Död

Soldat nr 65 vid Kapten de la Gardies kompani
Hörling Johan
Antagen 17460511
Född i Död 17461224

Soldat nr 105 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Hörnberg Per
31 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1722 i Skåne Död

Soldat nr 84 vid Kapten von Eckstedts kompani
Hörström Pål
Född i Död 17450505

Soldat nr 99 vid Majorens kompani
Höök Jonas
31 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1722 i Dalarna Död

Soldat nr 123 vid Överstelöjtnantens kompani
Höök Per
Antagen 17480601 avsked 17490801
Född i Död
interimsavsked

Trädgårdsmästare, Soldat nr 88 vid Livkompaniet
Ifvansson Staphan
33 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1720 i Stockholm Död
på arbete i Landskrona

Soldat nr 33 vid Kapten von Eckstedts kompani
Ingelberg Lars
Antagen 17460605
Född i Död 17490510

Soldat nr 92 vid Majorens kompani
Ingelstedt Per
35 år 6 m, i tjänst 9 år 3 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 171701.. i Skåne Död
något oklar text om honom som vargeringskarl vid Borreby komp fast han blev approberad vid sista generalmönstringen

Hattmakare, Soldat nr 124 vid Kapten de la Gardies kompani
Ise Johan Fredrich
Antagen 17530609 (från: Posses reg) 32 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1721 i Hannover Död

Soldat nr 30 vid Kapten David Thams kompani
Iver Måns
Antagen (från: salpetersjudare) avsked 17470502 (till: salpetersjudare)
Född i Död
'återtagen till saltpettersjuderiet'

Soldat nr 96 vid Kapten de la Gardies kompani
Jernberg Per
Antagen 17520921 (för 9 år fr o m 0) 20 år, i tjänst 0 år 10 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1733 i Skåne Död

Skomakare, Soldat nr 61 vid Majorens kompani
Joensson Ingel
51 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (egen begäran)
Född 1702 i Skåne Död

Soldat nr 63 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Junberg Per
51 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (sjuklig)
Född 1702 i Skåne Död

Soldat nr 122 vid Kapten de la Gardies kompani
Jungberg Pål
Antagen 17450300 52 år, i tjänst 8 år 3 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (gammal och bräcklig)
Född 1701 i Skåne Död

Soldat nr 47 vid Kapten de la Gardies kompani
Jägervall Jöns
Antagen 17490224 avsked 17520704 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död

Soldat nr 104 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Jöns Weberg
Antagen 17530401 (för 6 år fr o m 0) 18 år, i tjänst 0 år 2 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1735 i Skåne Död

Korpral nr 106 vid Kapten de la Gardies kompani
Kalberg Nils
avsked 17471000 (till: degraderad, soldat nr 8)
Född i Död

Soldat nr 121 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Karstberg Petter
avsked 17470820
Född i Död

Soldat nr 29 vid Kapten de la Gardies kompani
Kastberg Nils
50 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (bräcklighet)
Född 1703 i Skåne Död

Soldat nr 56 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Kiællström Assar
Antagen 17490720 49 år, i tjänst 3 år 10 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (fallandesjuka)
Född 1704 i Skåne Död

Soldat nr 99 vid Överstelöjtnantens kompani
Kiech Simon
avsked (till: furir utan lön)
Född i Död
avsked datum ej angivet

Soldat nr 119 vid Kapten David Thams kompani
Kiedieberg Sven
avsked 17450928
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 69 vid Kapten de la Gardies kompani
Kiefling Per
49 år, i tjänst 11 år 9 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (bräcklighet)
Född 1704 i Skåne Död

Soldat nr 3 vid Livkompaniet
Kiellberg Lars
avsked 17520405 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 51 vid Överstelöjtnantens kompani
Kiellberg Trulls
35 år, i tjänst 12 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1718 i Skåne Död

Soldat nr 54 vid Överstelöjtnantens kompani
Kiellman Jonas
avsked 17520820 (till: Kungl livgardet)
Född i Död

Soldat nr 60 vid Majorens kompani
Kiellman Lars
Antagen 17441219 (från: vollonteur, Livkomp) avsked 17451214 (till: rustmästare)
Född i Död

Soldat nr 41 vid Livkompaniet
Kiellman Lars
avsked 17441217 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 124 vid Överstelöjtnantens kompani
Kiellström Mårten
53 år, i tjänst 12 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1700 i Skåne Död 1753
numret vakant

Soldat nr 61 vid Kapten von Eckstedts kompani
Kielman Johan
Antagen 17530401 (från: trumslagare) 18 år, i tjänst 0 år 2 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1735 i Värmland Död
'siuk här i staden'

Soldat nr 78 vid Kapten von Eckstedts kompani
Kielman Jonas
Antagen 17500801 (från: överste Spens reg) 38 år, i tjänst 4 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1715 i Östergötland Död

Soldat nr 54 vid Kapten von Eckstedts kompani
Kielström Anders
avsked 17530517 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 87 vid Kapten David Thams kompani
Kiempe Johan
Antagen 17480718 avsked 17480805 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 97 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Kiempe Olof
Antagen 17460501 avsked 17510601
Född i Död

Soldat nr 123 vid Överstelöjtnantens kompani
Kiempe Sven
avsked 17440917
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 47 vid Överstelöjtnantens kompani
Kiempengren Sven
Antagen 17450130 avsked 17481007 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död
"Recruten", interimsavsked

Soldat nr 14 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Kiesner Hans Hindrich
Antagen 17530303 (för 7,25 år fr o m 0) 32 år, i tjänst 0 år 4 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1721 i Skåne Död

Soldat nr 123 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Kiesner Hans Hindrich
Antagen 17460501 avsked 17490501 (brottslighet)
Född i Död
'd. 1 Maij 1749 blef dömd till arbetzfånge på Landscrona fästning'

Stensprängare, Soldat nr 28 vid Kapten de la Gardies kompani
Kihlman Anders
33 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1720 i Skåne Död
vid fästningsbyggnaden i Landskrona

Soldat nr 118 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Kilberg Truls
Antagen 17470702 avsked 17530609 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 70 vid Livkompaniet
Kilch Anders
Antagen 17440812 28 år, i tjänst 8 år 7 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1725 i Skåne Död
på arbete i Landskrona

Soldat nr 17 vid Kapten David Thams kompani
Kilck Anders
Antagen 17490524 22 år, i tjänst 4 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1731 i Värmland Död

Soldat nr 29 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Kinberg Lars
Antagen 17450413 avsked 17510517
Född i Död

Soldat nr 11 vid Livkompaniet
Kindberg Lars
avsked 17460709 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död

Soldat nr 55 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Kindström Jonas
Antagen 17481123
Född i Död 17500728

Rustmästare vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Kiöhler Johan Clemens
Antagen 17461217 (från: korpral, överstelöjtnant Roxendorffs komp (nuv kapten von Eckstedts komp)) avsked 17470121
Född i Död

Soldat nr 103 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Kiöping Per
Antagen 17470501 36 år, i tjänst 6 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1717 i Skåne Död

Skräddare, Soldat nr 13 vid Kapten von Eckstedts kompani
Kiöpstedt Olof
45 år 10 m, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 170709.. i Skåne Död

Furir vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Kiörling Carl
Antagen 17510504 (från: korpral nr 1)
Född i Död
hustrun följer med till Finland

Soldat nr 82 vid Majorens kompani
Klagström Sone
Antagen 17490616 33 år, i tjänst 4 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (fallandesjuka)
Född 1720 i Skåne Död

Nålmakare, Soldat nr 69 vid Överstelöjtnantens kompani
Klein Samuel
Antagen 17520303 (för 3 år fr o m 17510807) 25 år, i tjänst 2 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1728 i Königsberg Död

Förare vid Kapten de la Gardies kompani
Klement Georg
Född i Död 17491026

Trumslagare vid Majorens kompani
Klen Sören
Antagen 17450601 avsked 17450831 (rymd)
Född i Död
efternamnet inte helt säkert

Soldat nr 83 vid Majorens kompani
Kling Nils
Antagen 17520225 36 år, i tjänst 1 år 3 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1717 i Skåne Död

Soldat nr 62 vid Majorens kompani
Klingström Erasmus
Antagen 17510502 avsked 17530510 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 125 vid Kapten de la Gardies kompani
Klint Jonas
avsked 17480510
Född i Död

Pipare vid Livkompaniet
Klintberg Anders
Antagen 17480613 (från: soldat, kapten Stobée komp)
Född i Död 17511102

Soldat nr 4 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Klosterman Ludwig
Antagen 17510727 20 år, i tjänst 1 år 11 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (sjuklig)
Född 1733 i Skåne Död

Timmerman, Soldat nr 82 vid Kapten David Thams kompani
Kluncker Michael
Antagen 1753 (från: Finland) 22 år, i tjänst 0 år 5 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1731 i Sachsen Död
'hit transporteras för vacance i Finland approberade' M.K., 'blifver qvar på arbete i Landscrona'

Soldat nr 50 vid Kapten David Thams kompani
Knutsfelt Bengt
avsked 17490524
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 5 vid Livkompaniet
Knutsson Niclas
Antagen 17490831 avsked 17530609 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 104 vid Kapten von Eckstedts kompani
Kock Olof
avsked 17451017
Född i Död

Soldat nr 101 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Koop Denis
avsked 17470212
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 77 vid Kapten von Eckstedts kompani
Kopparberg Håkan
31 år 7 m, i tjänst 9 år 9 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172112.. i Skåne Död
vid fästningsarbetet i Landskrona

Soldat nr 77 vid Överstelöjtnantens kompani
Kopparstierna Nils
avsked 17451001
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 84 vid Livkompaniet
Kreitzmer Carl Otto
avsked 17450214 (till: rustmästare)
Född i Död

Rustmästare vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Kreitzmer Carl Otto
Antagen 17450201 (från: vollonteur) avsked 17460503
Född i Död

Soldat nr 26 vid Kapten de la Gardies kompani
Krok Per
49 år, i tjänst 11 år 9 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1704 i Västergötland Död

Soldat nr 108 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Kruse Christian
avsked 1744
Född i Död
avsked vid sista generalmönstringen

Soldat nr 77 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Kruskopp Johan
avsked 17460927 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 26 vid Kapten von Eckstedts kompani
Kullberg Johan
avsked 17450520
Född i Död

Soldat nr 8 vid Kapten David Thams kompani
Kullberg Mårten
Antagen 17521101 (för 6 år fr o m 17521024) 21 år 8 m, i tjänst 0 år 8 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 173111.. i Skåne Död

Soldat nr 86 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Kullberg Truls
Född i Död 17530530
numret vakant

Soldat nr 82 vid Kapten de la Gardies kompani
Kullin Johan
avsked 17480510 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död

Soldat nr 110 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Kullin Petter
avsked 17530609 (till: Posses reg)
Född i Död

Förare vid Livkompaniet
Kuus Per
Antagen 17490530 avsked 17501002 (till: korpral, Norra Skånska kavallerireg)
Född i Död
vollonteur

Soldat nr 3 vid Livkompaniet
Lagergren Nils
Antagen 17520405 avsked 17530426 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 65 vid Kapten David Thams kompani
Lagström Michael
avsked 17451029
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 49 vid Överstelöjtnantens kompani
Landberg Bengt
Antagen 17530112 avsked 1753 (till: Posses reg)
Född i Död
avsked datum ej angivet

Soldat nr 100 vid Överstelöjtnantens kompani
Landby Lars
avsked 17461102
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 78 vid Livkompaniet
Lang Petter
51 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1702 i Skåne Död
på fästningsarbete i Landskrona

Soldat nr 59 vid Kapten David Thams kompani
Lang Ziver
Antagen 17490801 avsked 17530609 (till: Posses reg)
Född i Död

Soldat nr 104 vid Kapten de la Gardies kompani
Lansman Mårten
Antagen 17460710 avsked 17490807
Född i Död

Soldat nr 77 vid Kapten de la Gardies kompani
Laxman Nils
Född i Död 17470416

Soldat nr 11 vid Livkompaniet
Leculjeér Frantz
Antagen 17470430 avsked 17490601
Född i Död

Soldat nr 56 vid Majorens kompani
Leenström Isac
38 år, i tjänst 9 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (fallandesjuka)
Född 1715 i Skåne Död

Soldat nr 97 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Leitzler Johan
Antagen 17510601 22 år, i tjänst 2 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (rymd)
Född 1731 i Skåne Död

Profoss vid Staten
Lejon Nils
Född i Död

Soldat nr 121 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Lejonberg Engelbrecht
avsked 17441020 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 94 vid Kapten David Thams kompani
Lejonström Anders
Antagen 17470624 avsked 17490627 (brottslighet)
Född i Död
'd. 27 junii 1749 blifvit efter General Krigz och Leucterations Rättens utslag afstraffad med 9 gånger gatulopp, och drefwen från Regementet'

Soldat nr 52 vid Kapten de la Gardies kompani
Lenck Johan
Antagen 17460511
Född i Död 17500600

Soldat nr 116 vid Kapten de la Gardies kompani
Lengman Mathias
43 år, i tjänst 11 år 4 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (oduglig)
Född 1710 i Skåne Död

Soldat nr 125 vid Majorens kompani
Lentz Anders
Antagen 17500627 avsked 17510523 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 123 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Lillja Lars
Antagen 17490805 avsked 17530530 (rymd)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 10 vid Kapten de la Gardies kompani
Lillja Måns
avsked 17470831
Född i Död
stod till förbättring vid sista generalmönstringen

Soldat nr 84 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Lillja Olof
Född i Död 17500124

Soldat nr 57 vid Majorens kompani
Lilljedahl Christen
Antagen 17461214 29 år, i tjänst 6 år 5 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1724 i Skåne Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Soldat nr 102 vid Kapten David Thams kompani
Lilljedahl Jonas
Antagen 17470820 avsked 17490506 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 92 vid Kapten David Thams kompani
Lilljedahl Jonas
Antagen 17510101 (från: ertappad rymd soldat) avsked 17510419 (rymd)
Född i Död
'rymd från dess påst i Landscrona med öfver och undergewähr'

Soldat nr 41 vid Livkompaniet
Lilljeström Jonas
Antagen 17510627 (för 3 år fr o m 17510627) 23 år, i tjänst 2 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1730 i Småland Död

Tröjevävare, Korpral nr 106 vid Livkompaniet
Lind Anders
Antagen 17440824 (från: soldat nr 122) 33 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1720 i Södermanland Död

Soldat nr 28 vid Majorens kompani
Lind Anders
Antagen 17470704 avsked 17511116 (rymd)
Född i Död

Trumslagare vid Majorens kompani
Lind Carl
Antagen (från: soldat nr 42)
Född i Död
antagen datum ej angivet

Soldat nr 28 vid Majorens kompani
Lind Håkan
Antagen 17511116 avsked 17530510 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 107 vid Majorens kompani
Lindberg Christen
avsked 17440712
Född i Död
'casserad vid sidsta generalmönstring'

Soldat nr 6 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Lindberg Daniel
Född i Död 17461211

Guldsmed, Korpral nr 106 vid Överstelöjtnantens kompani
Lindberg Eric
Antagen 17530426 (från: soldat nr 75) 22 år, i tjänst 3 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1731 i Salund(?) Död

Soldat nr 75 vid Överstelöjtnantens kompani
Lindberg Eric
Antagen 17510413 avsked 17530426 (till: korpral nr 106)
Född i Död

Murmästare, Soldat nr 48 vid Kapten David Thams kompani
Lindberg Hinrich
Antagen 17480213 (från: korpral nr 64, degraderad) 34 år, i tjänst 11 år 4 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1719 i Värmland Död

Rustmästare vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Lindberg Johan
Antagen 17490623 avsked 17500626
Född i Död

Soldat nr 101 vid Kapten de la Gardies kompani
Lindfelt Anders
Antagen 17441213 avsked 17450809 (till: Rutensparres reg)
Född i Död

Soldat nr 7 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Lindgren Gert
avsked 17470702
Född i Död

Soldat nr 104 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Lindgren Gert
Antagen 17480201 avsked 17530401
Född i Död

Slaktare, Soldat nr 61 vid Överstelöjtnantens kompani
Lindgren Håkan
38 år, i tjänst 12 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1715 i Småland Död

Soldat nr 110 vid Livkompaniet
Lindgren Jacob
Antagen 17470716 (från: korpral nr 22) avsked 17490601 (till: korpral nr 43)
Född i Död

Trädgårdsmästare, Korpral nr 43 vid Livkompaniet
Lindgren Jacob
Antagen 17490601 (från: soldat nr 110) 29 år, i tjänst 12 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1724 i Stockholm Död
hustrun följer med till Finland

Soldat nr 122 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Lindgren Jöns
Antagen 17470702 (från: rymd från Jönköpings reg) avsked 17470713 (till: Jönköpings reg)
Född i Död
'blifwit igienkiend att hafwa tiänt wid Jönkiöpings regemente, och altså dit återstäld'

Skräddare, Soldat nr 110 vid Livkompaniet
Lindgren Lars
Antagen 17520904 35 år, i tjänst 0 år 10 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1718 i Södermanland Död
i arrest i Stockholm, "efterhörer Cancelers Camerens bewijs"

Soldat nr 41 vid Livkompaniet
Lindgren Lars
Antagen 17500619 avsked 17510402 (rymd)
Född i Död

Klensmed, Korpral nr 64 vid Kapten von Eckstedts kompani
Lindgren Lars
Antagen 17450520 (från: soldat nr 2) 32 år 2 m, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172105.. i Dalarna Död

Soldat nr 5 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Lindgren Per
avsked 17470702
Född i Död

Soldat nr 88 vid Kapten von Eckstedts kompani
Lindholm Lars
avsked 17530603 (rymd)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 63 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Lindqvist Hendrich
Antagen 17450616 avsked 17450801
Född i Död

Soldat nr 32 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Lindqvist Hindrich
Antagen 17510823 avsked 17530523 (rymd)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 23 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Lindqvist Hindrich
Antagen 17510201 avsked 17510214 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 38 vid Kapten de la Gardies kompani
Lindqvist Olof
Antagen 17470106 avsked 17471130 (avfördes ur rullan)
Född i Död
'såsom absens struken utur numret'

Soldat nr 112 vid Kapten de la Gardies kompani
Lindstedt Nils
Antagen 17450808 avsked 17450815 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 99 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Lindström Anders
Antagen 17450418 avsked 17450801 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 62 vid Överstelöjtnantens kompani
Lindström Gustav
avsked 17440903 (rymd)
Född i Död

Handskmakare, Soldat nr 46 vid Överstelöjtnantens kompani
Lindström Olof
50 år, i tjänst 11 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1703 i Ollenborg Död

Soldat nr 35 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Lindwall Christian
avsked 17450603
Född i Död

Soldat nr 17 vid Livkompaniet
Linnergren Nils
Antagen 17530530 26 år 6 m, i tjänst 0 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172601.. i Skåne Död

Sergeant vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Linneroth Magnus
avsked 17471210 (egen begäran)
Född i Död

Fältväbel vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Linroth Adam Gustav
Antagen 17510130 (från: sergeant med furirs indelning, Överstelöjtnantens komp)
Född i Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Rustmästare vid Överstelöjtnantens kompani
Linroth Georg Friedrich
Antagen 17501228 avsked 17510525
Född i Död
vollonteur

Soldat nr 92 vid Kapten David Thams kompani
Linroth Georg Friedrich
Antagen 17491002 avsked 17501228 (till: furir, Överstelöjtnantens komp)
Född i Död

Rustmästare vid Överstelöjtnantens kompani
Linroth Gustav
avsked 17471007 (till: furir)
Född i Död

Soldat nr 95 vid Kapten von Eckstedts kompani
Liungberg Adolph Friedrich
Antagen 17511231
Född i Malmö Död
vollonteur, ålder ej angivet

Mönsterskrivare vid Kapten David Thams kompani
Liungberg Axel Ulric
Antagen 17530401 (från: vollonteur, kapten von Eckstedts komp)
Född i Död

Soldat nr 61 vid Kapten von Eckstedts kompani
Liungberg Axel Ulric
Antagen 17500107 avsked 17530401 (till: mönsterskrivare, kapten Thams komp)
Född i Död
vollonteur

Mönsterskrivare vid Kapten von Eckstedts kompani
Liungberg Carl Johan
Antagen 17500726
Född i Död
'siukl: här i staden'

Fältväbel vid Kapten von Eckstedts kompani
Liungberg Johan
Född i Död

Svarvare, Soldat nr 121 vid Majorens kompani
Liungholm Jöns
29 år, i tjänst 10 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1724 i Skåne Död

Soldat nr 58 vid Livkompaniet
Liungman Petter
Antagen 17470804 avsked 17530609 (till: Posses reg)
Född i Död

Soldat nr 71 vid Livkompaniet
Liungström Paul
avsked 17441129 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 95 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Londberg Johan
avsked 17450315
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 83 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Luhr Christen
Antagen 17460501 64 år, i tjänst 7 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (oduglig)
Född 1689 i Skåne Död

Soldat nr 36 vid Kapten von Eckstedts kompani
Lund Jonas
30 år 9 m, i tjänst 10 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172210.. i Skåne Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Timmerman, Soldat nr 74 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Lund Jöns
Antagen 17510329 (för 3 år fr o m 0) 47 år, i tjänst 2 år 2 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1706 i Norge Död

Soldat nr 42 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Lund Nils
avsked 17470902
Född i Död

Soldat nr 101 vid Kapten de la Gardies kompani
Lund Olof
Antagen 17450908 avsked 17471130 (avfördes ur rullan)
Född i Död
'såsom absens struken utur numret'

Soldat nr 3 vid Kapten David Thams kompani
Lundahl Hans
Antagen 17441004 27 år 3 m, i tjänst 8 år 8 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172604.. i Skåne Död

Skräddare, Soldat nr 35 vid Livkompaniet
Lundahl Johan
37 år, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1716 i Skåne Död

Soldat nr 125 vid Majorens kompani
Lundberg Anders
Antagen 17490912 avsked 17500627 (rymd)
Född i Död

Korpral nr 106 vid Livkompaniet
Lundberg Jonas
avsked 17440824 (till: degraderad, soldat nr 122)
Född i Död

Soldat nr 95 vid Majorens kompani
Lundberg Nils
Antagen 1750 37 år, i tjänst 3 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1716 i Närke Död
antagen datum ej angivet, 'siuk i Jönkiöping efter bewijs'

Soldat nr 17 vid Majorens kompani
Lundberg Nils
39 år, i tjänst 10 år 9 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1714 i Halland Död

Soldat nr 15 vid Kapten de la Gardies kompani
Lundberg Nils
avsked 17450511 (till: Överstelöjtnantens komp)
Född i Död

Skräddare, Soldat nr 91 vid Kapten de la Gardies kompani
Lundberg Petter
Antagen 17510602 22 år, i tjänst 2 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (fallandesjuka)
Född 1731 i Skåne Död

Trädgårdsmästare, Soldat nr 11 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Lundberg Petter
Antagen 17480313 40 år, i tjänst 5 år 4 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1713 i Stockholm Död

Soldat nr 36 vid Kapten David Thams kompani
Lundberg Sven
avsked 17450629
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 41 vid Överstelöjtnantens kompani
Lundberg Sven
avsked 17441001
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 87 vid Kapten David Thams kompani
Lundblad Sven
Antagen 17480805 avsked 17530430 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 21 vid Kapten von Eckstedts kompani
Lundebom Anders
50 år 3 m, i tjänst 11 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 170304.. i Skåne Död
står till förbättring

Soldat nr 101 vid Livkompaniet
Lundgren Anders
avsked 17530424 (till: överste Boses reg)
Född i Död

Soldat nr 75 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Lundgren Björn
avsked 1744
Född i Död
avsked vid sista generalmönstringen

Soldat nr 6 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Lundgren Jöns
Antagen 17461211 avsked 17490531
Född i Död
interimsavsked

Furir vid Kapten von Eckstedts kompani
Lundgren Lars
Antagen 17470618 (från: rustmästare) avsked 17470714
Född i Död

Rustmästare vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Lundgren Lars
Antagen 17460520 (från: vollonteur, överstelöjtnant Roxendorffs komp (nuv kapten von Eckstedts komp)) avsked 17461217 (till: överstelöjtnant Roxendorffs komp (nuv kapten von Eckstedts komp))
Född i Död

Soldat nr 100 vid Kapten von Eckstedts kompani
Lundgren Lars Wilhelm
Antagen 17450520 avsked 17460520 (till: rustmästare, kapten Granatenhielms komp)
Född i Död

Rustmästare vid Kapten von Eckstedts kompani
Lundgren Lars Wilhelm
Antagen 17460917 (från: kapten Rammels komp) avsked 17470618 (till: furir)
Född i Död

Soldat nr 77 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Lundgren Per
Antagen 17471202 68 år, i tjänst 5 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (gammal och sjuklig)
Född 1685 i Hälsingland Död

Soldat nr 75 vid Livkompaniet
Lundgren Petter
Antagen 17480531 31 år 6 m, i tjänst 5 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172101.. i Skåne Död

Soldat nr 87 vid Livkompaniet
Lundin Anders
Antagen 17510701 avsked 17520721 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 118 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Lundin Christen
avsked 17470606 (rymd)
Född i Död

Korpral nr 1 vid Kapten David Thams kompani
Lundin Daniel
avsked 17470508
Född i Död

Soldat nr 51 vid Kapten von Eckstedts kompani
Lundin Sven
Antagen 17521012 18 år, i tjänst 0 år 8 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1735 i Skåne Död

Soldat nr 30 vid Kapten de la Gardies kompani
Lundman Olof
Antagen 17450701 31 år, i tjänst 8 år 1 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1722 i Skåne Död

Soldat nr 53 vid Majorens kompani
Lundstedt Jacob
Antagen 17530113 20 år, i tjänst 0 år 5 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1733 i Skåne Död

Soldat nr 84 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Lundstedt Lars
Antagen 17510523 (från: kapten Silfverschiölds komp) 22 år, i tjänst 2 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1731 i Lund Död
hustrun följer med till Finland

Slaktare, Soldat nr 51 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Lundstedt Per
Antagen 1747 35 år, i tjänst 6 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (benbrott)
Född 1718 i Skåne Död

Soldat nr 18 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Lundström Eric
Antagen 17530602 (för 10 år fr o m 17530608) 26 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1727 i Skåne Död

Soldat nr 21 vid Livkompaniet
Lundström Jöns
Antagen 17461139 avsked 17510725 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 93 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Lundström Petter
Antagen 17461030 37 år, i tjänst 6 år 9 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (blind)
Född 1716 i Skåne Död
anmäles till underhåll

Skräddare, Soldat nr 120 vid Kapten de la Gardies kompani
Lundström Sven
Antagen 17510529 35 år, i tjänst 2 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (fallandesjuka)
Född 1718 i Skåne Död

Skräddare, Soldat nr 9 vid Majorens kompani
Lunqvist Johan
avsked 17530614 (sjuklig)
Född i Dalarna Död

Pipare vid Livkompaniet
Lustig Bengt
Antagen 17530526
Född i Död

Soldat nr 56 vid Överstelöjtnantens kompani
Lustig Erasmus
avsked 17450505
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 32 vid Majorens kompani
Lustig Jöns
41 år, i tjänst 10 år 3 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1712 i Skåne Död

Soldat nr 51 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Lustig Nils
Antagen 17450409
Född i Död (ihjälskjuten av våda) 1747

Soldat nr 36 vid Livkompaniet
Lustig Olof
Antagen 17470216 avsked 17530609 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 47 vid Kapten de la Gardies kompani
Lustig Olof
avsked 17490224 (avfördes ur rullan)
Född i Död
'borta öfwer des permission, stryktes utur numret'

Soldat nr 41 vid Majorens kompani
Lustig Per
avsked 17480601
Född i Död

Soldat nr 13 vid Kapten David Thams kompani
Lustig Ziver
Antagen 17460226 33 år 3 m, i tjänst 7 år 3 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172004.. i Skåne Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Soldat nr 83 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Lysell Anders
Antagen 17450701 (från: trumslagare) avsked 17450801
Född i Död

Trumslagare vid Kapten von Eckstedts kompani
Lysell Anders
avsked 17450530 (till: kapten Granatenhielms komp)
Född i Död

Soldat nr 35 vid Överstelöjtnantens kompani
Långfelt Eric
avsked 17470603
Född i Död
satt till förbättring vid sista generalmönstring, erhållit interimsavsked

Soldat nr 7 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Lärcka Olof
Antagen 17470702 avsked 17530609 (rymd)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 79 vid Majorens kompani
Löfberg Jöns
Antagen 17510301 26 år, i tjänst 2 år 3 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614
Född 1727 i Skåne Död
'casseras och får afskedh'

Skomakare, Soldat nr 114 vid Kapten von Eckstedts kompani
Löfberg Per
50 år 3 m, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 170304.. i Skåne Död

Soldat nr 51 vid Kapten von Eckstedts kompani
Löfdell Nils
avsked 17510620
Född i Död

Soldat nr 54 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Löfgren Anders
Antagen 17460501 avsked 17481023 (rymd)
Född i Död

Furir vid Kapten de la Gardies kompani
Löfgren Lars
avsked 17490305 (till: fältväbel, Posses reg)
Född i Död

Soldat nr 103 vid Kapten von Eckstedts kompani
Löfgren Nils
Antagen 17470820 avsked 17510312 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 116 vid Överstelöjtnantens kompani
Löfgren Per
Antagen 17520612 38 år, i tjänst 1 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (benbrott)
Född 1715 i Skåne Död
"har svårt benbråt, får afsked"

Soldat nr 123 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Löfgren Per
Antagen 17450601 avsked 17450726 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 115 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Löfgren Sven
Antagen 17440812 52 år, i tjänst 8 år 10 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (gammal och sjuklig)
Född 1701 i Skåne Död

Soldat nr 63 vid Majorens kompani
Löfgren Sven
Antagen 17530614 (för 6 år fr o m 0)
Född i Skåne Död
ålder ej angivet

Soldat nr 25 vid Livkompaniet
Löfstedt Jöns
Antagen 17510402 avsked 17510627 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 45 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Löfstedt Jöns
Antagen 17441230 avsked 17510523 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 28 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Löfstedt Jöns
Antagen 17510724 (från: ertappad soldat)
Född i Skåne Död

Handskmakare, Korpral nr 64 vid Majorens kompani
Löfström Bengt
Antagen 17460701 (från: soldat nr 114) 33 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1720 i Skåne Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Soldat nr 114 vid Majorens kompani
Löfström Bengt
avsked 17460701 (till: korpral nr 64)
Född i Död

Soldat nr 53 vid Kapten von Eckstedts kompani
Löfström Olof
avsked 17470102
Född i Död

Soldat nr 103 vid Kapten David Thams kompani
Löfwenhielm Carl Gustav
avsked 17490331 (till: underofficer, Kungl. Artillerireg)
Född i Död

Soldat nr 39 vid Kapten David Thams kompani
Löfwenstedt Petter
Antagen 17480515 23 år, i tjänst 5 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1730 i Skåne Död

Soldat nr 31 vid Kapten de la Gardies kompani
Löhnskoug Per
35 år, i tjänst 11 år 9 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (handskada)
Född 1718 i Skåne Död
'vahnföhr i ena handen, fåhr afsked, derjämte har egid Rusthåld'

Soldat nr 57 vid Majorens kompani
Lönberg Anders
avsked 17461214 (liderlighet och grova brott)
Född i Död
'bortkjörd från Compagniet för des liderlighet och grofwa brott'

Pipare vid Livkompaniet
Lönbom Anders
avsked 17480613 (till: soldat nr 123)
Född i Död

Soldat nr 12 vid Livkompaniet
Macklier David Friedrich
Antagen 17500213 avsked 17530603 (till: sergeant utan lön, kapten von Eckstedts komp)
Född i Död
vollonteur

Soldat nr 36 vid Livkompaniet
Magdell Paul
avsked 17460901 (stöld)
Född i Död

Soldat nr 12 vid Överstelöjtnantens kompani
Malm Anders
Antagen 17510209 avsked 17510830 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 108 vid Kapten David Thams kompani
Malmbeck Nils
Antagen 17470605
Född i Död 17530525

Soldat nr 125 vid Majorens kompani
Malmbeck Olof
Antagen 17510523 (för 8 år fr o m 17510523) 24 år, i tjänst 2 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1729 i Skåne Död

Soldat nr 98 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Malmberg Christian
avsked 17460428
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 16 vid Kapten von Eckstedts kompani
Malmberg Jacob
29 år, i tjänst 9 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1724 i Skåne Död

Soldat nr 88 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Malmberg Nils
Antagen 17460501 avsked 17480626 (till: korpral nr 22)
Född i Död

Korpral nr 43 vid Majorens kompani
Malmberg Olof
Antagen 17470515 (från: soldat nr 3) 29 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1724 i Skåne Död
hustrun och två barn följer med till Finland

Soldat nr 94 vid Kapten von Eckstedts kompani
Malmberg Per
46 år 9 m, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (egen begäran)
Född 170610.. i Bohuslän Död

Trumslagare vid Kapten von Eckstedts kompani
Malmgren Cornelius
Antagen 17510420
Född i Död

Soldat nr 11 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Malmgren Isac
Antagen 17450514 avsked 17480313
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 108 vid Kapten David Thams kompani
Malmgren Jöns
Antagen 17450808 avsked 17470605 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 67 vid Kapten von Eckstedts kompani
Malmqvist Johan
avsked 17471230 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 25 vid Överstelöjtnantens kompani
Malmroos Nils
Antagen 17490424 avsked 1753 (till: Posses reg)
Född i Död
avsked datum ej angivet

Skräddare, Soldat nr 67 vid Kapten de la Gardies kompani
Malmström Clemens
Antagen 17470413 27 år 6 m, i tjänst 6 år 2 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172501.. i Skåne Död

Soldat nr 118 vid Kapten David Thams kompani
Malmström Olof
Antagen 17451002 25 år 4 m, i tjänst 7 år 3 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172803.. i Skåne Död

Soldat nr 110 vid Livkompaniet
Malmström Olof
Antagen 17470605 avsked 17470716 (till: korpral nr 22)
Född i Död

Soldat nr 117 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Marckström Johan
41 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1712 i Dalarna Död

Soldat nr 102 vid Majorens kompani
Maville Carl
avsked 17480425 (till: kvartermästare Södra Skånska Kavallerireg)
Född i Död

Soldat nr 16 vid Livkompaniet
Méer Anders
avsked 17530424 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död

Slaktare, Soldat nr 34 vid Överstelöjtnantens kompani
Méer Jacob
34 år, i tjänst 12 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1719 i Skåne Död

Soldat nr 109 vid Majorens kompani
Mejer Carl
30 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Stockholm Död

Knappmakare, Soldat nr 18 vid Livkompaniet
Mejerborg Petter
Antagen 17521106 (för 4 år fr o m 17521006) 44 år, i tjänst 0 år 8 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1709 i Örebro Död

Skräddare, Soldat nr 35 vid Överstelöjtnantens kompani
Melander Hans
Antagen 17470603 42 år, i tjänst 7 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1711 i Skåne Död

Soldat nr 60 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Mellbom Sven
Antagen 17470608 avsked 17480515 (brottslighet)
Född i Död
'd. 15 maij 1748 enligit General Leuterations Rättens utslag blifwit dömd att hänga'

Soldat nr 32 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Meyer Lorentz
Antagen 17460501
Född i Död 17510730

Soldat nr 97 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Meyer Lorentz
Antagen 17450520 avsked 17450902
Född i Död

Soldat nr 58 vid Kapten von Eckstedts kompani
Millfelt Tuwe
avsked 17490529
Född i Död

Soldat nr 34 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Moberg Lars
Född i Död 17530531
numret vakant

Soldat nr 61 vid Kapten de la Gardies kompani
Moderus Carl
avsked 17470916 (till: korpral nr 64)
Född i Död

Korpral nr 64 vid Kapten de la Gardies kompani
Moderus Carl
Antagen 17470916 29 år, i tjänst 10 år 9 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1724 i Skåne Död

Soldat nr 33 vid Kapten von Eckstedts kompani
Modig Eskel
Antagen 17451217 avsked 17460411
Född i Död

Soldat nr 71 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Modig Friedrich
Antagen 17440820 avsked 17510506
Född i Död

Skräddare, Soldat nr 117 vid Kapten David Thams kompani
Modig Jöritz
Antagen 17490524 22 år, i tjänst 4 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1731 i Värmland Död
hustrun och två barn följer med till Finland

Soldat nr 108 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Modig Lars
Antagen 17440917
Född i Död 17530330

Soldat nr 38 vid Överstelöjtnantens kompani
Modig Måns
Antagen 17510130 (för 3 år fr o m 17520615) 30 år, i tjänst 3 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Skåne Död

Soldat nr 11 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Modig Petter
avsked 17450514
Född i Död

Soldat nr 112 vid Kapten de la Gardies kompani
Modig Sven
Född i Död 17450415

Soldat nr 25 vid Livkompaniet
Montegomerii Robert
Antagen 17510627 avsked 17511115 (till: sergeant utan lön)
Född i Död
vollonteur

Soldat nr 100 vid Livkompaniet
Morjéer Petter
Antagen 17470820 avsked 17530526 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 123 vid Överstelöjtnantens kompani
Mossfelt Hans
Antagen 17440917 avsked 17480601 (rymd)
Född i Död
"Recruten"

Korpral nr 6 vid Kapten de la Gardies kompani
Mozeus Carl
Antagen 17450418 avsked 17460601
Född i Död
vollonteur

Soldat nr 46 vid Kapten de la Gardies kompani
Muhrman Bengt
avsked 17530608 (rymd)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 42 vid Kapten de la Gardies kompani
Muhrman Olof
29 år, i tjänst 11 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (oduglig)
Född 1724 i Västergötland Död

Murmästare, Soldat nr 35 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Muhrman Per
46 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1707 i Lund Död
antal tjänsteår ej angivet

Förare vid Livkompaniet
Munch Johan
avsked 17490301 (till: adjutant, Posses reg)
Född i Död

Soldat nr 3 vid Livkompaniet
Munck Johan Matthias
Antagen 17530426 (för 8 år fr o m 17530104) 33 år, i tjänst 0 år 2 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1720 i Sax Kausen Död

Soldat nr 110 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Myckelberg Michael
35 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1718 i Dalarna Död
kommenderad vid fästningsbyggnad i Landskrona

Soldat nr 7 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Myhrberg Jonas
32 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1721 i Dalarna Död
uti Landskrona på fästningsarbete

Soldat nr 67 vid Kapten David Thams kompani
Myhrfelt Johan
Antagen 17460516
Född i Död 17510413

Soldat nr 32 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Myrman Nils
Antagen 17440802 avsked 17450701 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 115 vid Överstelöjtnantens kompani
Mållberg Per
avsked 17490331
Född i Död
interimsavsked

Furir vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Möller Carl
Antagen 17470710 (från: korpral nr 22) avsked 17510504 (till: förare)
Född i Död

Smed, Soldat nr 84 vid Kapten de la Gardies kompani
Möller Jöns
Antagen 17500501 20 år, i tjänst 3 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (benskada)
Född 1733 i Skåne Död
'odugel. i benen, får afsked'

Soldat nr 61 vid Kapten David Thams kompani
Möller Nils
Antagen 17490331 24 år 3 m, i tjänst 4 år 3 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172904.. i Skåne Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Soldat nr 23 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Möller Petter
Antagen 17470524 avsked 17510201 (till: kapten Thams komp)
Född i Död

Skräddare, Soldat nr 50 vid Kapten David Thams kompani
Möller Petter
Antagen 17510201 (från: kapten Silfverschiölds komp) 27 år, i tjänst 5 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1726 i Skåne Död

Soldat nr 29 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Möller Petter
Antagen 17520731 (för 8 år fr o m 17520930) 19 år, i tjänst 0 år 11 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1734 i Skåne Död

Soldat nr 38 vid Kapten de la Gardies kompani
Möller Sven
Antagen 17480507 31 år, i tjänst 6 år 1 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1722 i Skåne Död
hustrun följer med till Finland

Korpral nr 22 vid Majorens kompani
Möllerstedt Bengt
Antagen 17480229 29 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (fallandesjuka)
Född 1724 i Skåne Död

Soldat nr 23 vid Majorens kompani
Möllerstedt Bengt
avsked 17480229 (till: korpral nr 22)
Född i Död

Soldat nr 17 vid Livkompaniet
Möllerström Jeppe
avsked 17521126 (bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 96 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Mörck Jöns
Antagen 17520723 18 år 6 m, i tjänst 0 år 10 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 173401.. i Skåne Död

Soldat nr 28 vid Majorens kompani
Nasfenberg Olof
avsked 17470704 (till: korpral nr 85)
Född i Död
namnet ej Nassenberg!

Soldat nr 60 vid Majorens kompani
Nassenberg Olof
Antagen 17490922 (från: korpral nr 85, degraderad) avsked 17500828 (rymd)
Född i Död
namnet skrivs Nasfenberg på annan plats

Soldat nr 89 vid Överstelöjtnantens kompani
Nilsson Assmund
Antagen 17530609 (för 4 år fr o m 17521110) 24 år, i tjänst 0 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1729 i Danmark Död

Soldat nr 87 vid Kapten David Thams kompani
Nissfelt Anders
avsked 17450129
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 5 vid Livkompaniet
Noëll Johan
Född i Död 17480526

Soldat nr 107 vid Kapten de la Gardies kompani
Norberg Samuel
42 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (oduglig)
Född 1711 i Skåne Död

Soldat nr 100 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Nordberg Daniel
Antagen 17530400 (från: ertappad soldat) 27 år, i tjänst 2 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1726 i Dalarna Död

Soldat nr 29 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Nordberg Daniel
Antagen 17510517 (från: ertappad soldat) avsked 17520731 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 115 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Nordberg Daniel
avsked 17440812 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 67 vid Kapten von Eckstedts kompani
Nordstedt Anders
Antagen 17500627 avsked 17530603 (rymd)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 19 vid Kapten von Eckstedts kompani
Nordstedt Olof
Antagen 17490505 (för 6 år fr o m 0) 32 år, i tjänst 4 år 1 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1721 i Värmland Död

Soldat nr 2 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Nordström Anders
38 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1715 i Dalarna Död
på fästningsarbete i Landskrona

Soldat nr 71 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Nordström Carl
Antagen 17530609 31 år, i tjänst 2 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1722 i Skåne Död

Soldat nr 63 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Nordström Carl
Antagen 17510625 22 år, i tjänst 2 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1731 i Småland Död
'vid Compag: uthi Finland'

Soldat nr 84 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Nordström Carl
Antagen 17500124 avsked 17510523 (till: kapten Silfverschiölds komp)
Född i Död

Soldat nr 38 vid Överstelöjtnantens kompani
Nordström Jöns
Antagen 17451107 avsked 17490501
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 75 vid Överstelöjtnantens kompani
Nordström Nils
Född i Död 17510413

Soldat nr 15 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Nordström Olof
Antagen 17521113 20 år, i tjänst 0 år 7 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (rymd)
Född 1733 i Död
födelseort ej angiven

Soldat nr 114 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Norling Anders
38 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1715 i Dalarna Död
på arbete i Landskrona

Soldat nr 8 vid Kapten von Eckstedts kompani
Norman Daniel
32 år, i tjänst 9 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (sjuklig)
Född 1721 i Halland Död
begär avsked och beviljas

Soldat nr 46 vid Majorens kompani
Norman Jonas
Antagen 17470912 57 år 6 m, i tjänst 5 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 169501.. i Norge Död
Född i 'danska Norige'

Soldat nr 77 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Norman Ludwig
Antagen 17470526 (från: rymd från Kalmar fästning) avsked 17471202 (till: arrest Kalmar fästning)
Född i Död
'warit rymd utur arresten ifrån Callmare fästning dit han blifwit tillbaka förd'

Soldat nr 26 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Normander Jacob
avsked 17490301
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 108 vid Livkompaniet
Normarck Eric
Född i Död 17511114

Korpral nr 85 vid Kapten von Eckstedts kompani
Norström Jöns
Antagen 17470618 (från: soldat nr 96) avsked 17500831 (till: degraderad, soldat nr 104)
Född i Död

Soldat nr 96 vid Kapten von Eckstedts kompani
Norström Jöns
avsked 17470618 (till: korpral nr 86)
Född i Död

Soldat nr 104 vid Kapten von Eckstedts kompani
Norström Jöns
Antagen 17500831 (från: korpral nr 85, degraderad) avsked 17510527
Född i Död

Soldat nr 38 vid Överstelöjtnantens kompani
Nyberg Måns
avsked 17451107
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 96 vid Kapten David Thams kompani
Nyberg Per
51 år, i tjänst 11 år 9 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (bräcklighet)
Född 1702 i Skåne Död
avsked på egen begäran, uppgift om gifte saknas

Soldat nr 60 vid Överstelöjtnantens kompani
Nybom Anders
avsked 17470801
Född i Död
interimsavsked

Klädesmakare, Soldat nr 82 vid Livkompaniet
Nyman Anders
Antagen 17520622 (från: pipare) (för 6 år fr o m 17510926) 21 år, i tjänst 1 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1732 i Östergötland Död

Pipare vid Livkompaniet
Nyman Anders
Antagen 17511103 avsked 17520628 (till: soldat nr 82)
Född i Död
rymd 17520221, ertappad 17520416

Soldat nr 25 vid Livkompaniet
Nyman Carl
avsked 17510402 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 116 vid Majorens kompani
Nyman Johan
39 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1714 i Skåne Död

Soldat nr 4 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Nyman Olof
avsked 17450115 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 86 vid Överstelöjtnantens kompani
Nyman Olof
48 år, i tjänst 13 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1705 i Skåne Död

Soldat nr 74 vid Överstelöjtnantens kompani
Nystedt Sven
Antagen 17510429 avsked 17520820 (rymd)
Född i Död

Mönsterskrivare vid Kapten David Thams kompani
Nyström Gabriel
Antagen 17460715 (från: kontorsskrivare) avsked 17500726
Född i Död

Soldat nr 26 vid Kapten von Eckstedts kompani
Oförvägen Anders
Antagen 17481217
Född i Död 17510326

Soldat nr 63 vid Kapten David Thams kompani
Oförwägen Torsten
Antagen 17460503 avsked 17460726
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 83 vid Kapten David Thams kompani
Ollonfelt Olof
Antagen 17470805 33 år 10 m, i tjänst 5 år 10 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 171909.. i Värmland Död
hustrun följer med till Finland

Soldat nr 51 vid Kapten David Thams kompani
Orredd Anders
avsked 17530213 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 31 vid Kapten David Thams kompani
Ortenholm Lars
Antagen 17470821 avsked 17511115
Född i Död

Soldat nr 103 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Oxelgren Gottfried
avsked 17470501 (till: profoss)
Född i Död

Soldat nr 75 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Palm Jöns
Antagen 17460626 26 år, i tjänst 7 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1727 i Skåne Död

Soldat nr 40 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Palmberg Gudmund
Antagen 17460712 45 år, i tjänst 9 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1708 i Skåne Död

Färgare, Soldat nr 108 vid Livkompaniet
Palmgren Gottfried
Antagen 1751212 26 år 8 m, i tjänst 1 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172611.. i Skåne Död
hustrun och två barn följer med till Finland

Soldat nr 38 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Pemph Jöran
Antagen 1744 (från: ertappad soldat)
Född i Död 17520819

Soldat nr 87 vid Livkompaniet
Pihlhierta Eric
Antagen 17520721 24 år 1 m, i tjänst 0 år 10 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172906.. i Södermanland Död
'siuk uti Södermanland'

Soldat nr 52 vid Kapten de la Gardies kompani
Pilt Anders
Antagen 17500600 avsked 17510426 (rymd)
Född i Död

Snickare, Soldat nr 83 vid Kapten de la Gardies kompani
Pilt Anders
Antagen 17520326 (från: ertappad soldat) 20 år, i tjänst 3 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1733 i Skåne Död
'siuk her i staden'

Furir vid Livkompaniet
Påhlman Christian
Antagen 17490529
Född i Död

Korpral nr 43 vid Livkompaniet
Påhlman Christian
Antagen 17450106 (från: Överstelöjtnantens komp) avsked 17470605 (till: rustmästare)
Född i Död

Korpral nr 22 vid Kapten von Eckstedts kompani
Påhlman Christian
avsked 17451220 (till: Livkomp)
Född i Död

Soldat nr 109 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Qvarlöf Hans
Antagen 17441230 avsked 17520316
Född i Död

Soldat nr 110 vid Kapten de la Gardies kompani
Qvarnberg Anders
37 år, i tjänst 11 år 4 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (armskada)
Född 1716 i Skåne Död
'vanföhr i armen, får afsked'

Skräddare, Soldat nr 66 vid Överstelöjtnantens kompani
Qvarström Håkan
Antagen 17460405 32 år, i tjänst 7 år 2 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1721 i Skåne Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Soldat nr 50 vid Överstelöjtnantens kompani
Qvick Eric
30 år, i tjänst 12 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Skåne Död

Korpral nr 64 vid Livkompaniet
Qviding Eric
avsked 17460401 (till: degraderad, soldat nr 53)
Född i Död

Soldat nr 76 vid Kapten von Eckstedts kompani
Rafstedt Olof
45 år, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1708 i Skåne Död

Soldat nr 13 vid Överstelöjtnantens kompani
Rafsten Nils
50 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (bräcklighet)
Född 1703 i Skåne Död

Soldat nr 12 vid Livkompaniet
Ragevitz Carl Otto
Antagen 17530603 14 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1739 i Skåne Död
vollonteur, sjuk Landscrona

Förare vid Majorens kompani
Rahm Christian Eloft
avsked 17480229 (till: sergeant utan lön)
Född i Död

Korpral nr 106 vid Överstelöjtnantens kompani
Rahnius Lars
avsked 17471007 (till: rustmästare)
Född i Död

Rustmästare vid Överstelöjtnantens kompani
Rahnius Lars
Antagen 17471007 (från: korpral nr 106) avsked 17490529
Född i Död

Soldat nr 65 vid Kapten de la Gardies kompani
Ramberg Carl
Antagen 17440813 avsked 17460511 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 16 vid Kapten David Thams kompani
Ramberg Ingemar
51 år, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (bräcklighet)
Född 1702 i Skåne Död

Soldat nr 48 vid Kapten von Eckstedts kompani
Ramlin Jacob
Antagen 17520427 (för 6 år fr o m 0) 22 år, i tjänst 1 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1731 i Östergötland Död

Soldat nr 40 vid Kapten von Eckstedts kompani
Ramlin Jonas
Antagen 17460901 (från: trumslagare) 27 år, i tjänst 7 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1726 i Östergötland Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Trumslagare vid Kapten von Eckstedts kompani
Ramlin Jonas
Antagen 17460229 avsked 17460901 (till: soldat nr 40)
Född i Död

Soldat nr 102 vid Kapten David Thams kompani
Ramstedt Anders
avsked 17470730
Född i Död
interimsavsked

Korpral nr 6 vid Kapten de la Gardies kompani
Rander Jöns
Antagen 17460601 avsked (rymd)
Född i Död
tidpunkt för rymning ej angiven, måste vara före 1748 7/5 då ersättaren lämnar numret

Soldat nr 98 vid Kapten de la Gardies kompani
Rander Olof
Antagen 17440721 46 år, i tjänst 8 år 11 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1707 i Danmark Död

Soldat nr 56 vid Överstelöjtnantens kompani
Rask Måns
Antagen 17450505 avsked 17470519
Född i Död

Soldat nr 98 vid Majorens kompani
Rask Måns
31 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1722 i Skåne Död

Soldat nr 12 vid Kapten von Eckstedts kompani
Rask Olof
49 år, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (sjuklig)
Född 1704 i Skåne Död
begär avsked och beviljas

Soldat nr 74 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Redborg Johan
avsked 17510329 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 107 vid Kapten David Thams kompani
Reinholdt Carl
avsked 17460510
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 97 vid Kapten von Eckstedts kompani
Renberg Christian
avsked 17460901
Född i Död

Soldat nr 30 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Retzman Johan
34 år, i tjänst 11 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1719 i Skåne Död

Soldat nr 88 vid Majorens kompani
Reuter Nils
avsked 1748 (brottslighet)
Född i Död
dömd till 40 par spö och 10 års fängelse på Malmö fästning enl. Kungl Krigs och Generallöjtn.??? Rättens dom 11 okt 1748

Soldat nr 15 vid Kapten David Thams kompani
Rickman Eric
48 år, i tjänst 10 år 8 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (bräcklighet)
Född 1705 i Skåne Död

Korpral nr 43 vid Livkompaniet
Ridberg Petter
Antagen 17480509 (från: soldat nr 59) avsked 17490601 (till: degraderad, soldat nr 110)
Född i Död

Soldat nr 110 vid Livkompaniet
Ridberg Petter
Antagen 17490601 (från: korpral nr 43)
Född i Död 17500908

Soldat nr 82 vid Livkompaniet
Rimberg Matts
Född i Död 17520622

Soldat nr 30 vid Kapten de la Gardies kompani
Ringberg Söne
Antagen 17441127 avsked 17450403 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 11 vid Överstelöjtnantens kompani
Risberg Jonas
avsked 17470509
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 25 vid Kapten de la Gardies kompani
Risberg Ludvig
29 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1724 i Skåne Död

Soldat nr 40 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Risberg Michael
avsked 17460712
Född i Död

Soldat nr 82 vid Kapten von Eckstedts kompani
Risberg Mårten
avsked 17530517 (rymd)
Född i Död

Pipare vid Livkompaniet
Risberg Nils
Antagen 17520628 avsked 17530526 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 81 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Risberg Solomon
avsked 17470219
Född i Död

Skräddare, Soldat nr 59 vid Kapten David Thams kompani
Rischman Christopher
Antagen 17530609 (från: Posses reg) 22 år, i tjänst 3 år 3 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1731 i Oldenburg Död

Glasmästare, Soldat nr 62 vid Överstelöjtnantens kompani
Rising Magnus
Antagen 17510630 38 år, i tjänst 2 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1715 i Östergötland Död

Soldat nr 38 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Risman Johan Petter
Antagen 17520914 avsked 17530523 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 80 vid Överstelöjtnantens kompani
Rockman Anders
Antagen 17510212 21 år, i tjänst 2 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1732 i Södermanland Död

Timmerman, Soldat nr 112 vid Livkompaniet
Rogenström Eric
37 år, i tjänst 12 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1716 i Södermanland Död
hustrun följer med till Finland

Soldat nr 25 vid Kapten David Thams kompani
Roland Gottlieb
Antagen 17480721 (för 6 år fr o m 17480702) 26 år, i tjänst 5 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1727 i Köpenhamn Död

Soldat nr 66 vid Kapten de la Gardies kompani
Rolig Truls
Antagen 17510712 39 år, i tjänst 3 år 11 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1714 i Skåne Död

Trumslagare vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Rolin Abraham
avsked 17440811 (till: soldat nr 21)
Född i Död

Soldat nr 7 vid Kapten von Eckstedts kompani
Roos Jacob
Född i Död 17510427

Soldat nr 30 vid Kapten von Eckstedts kompani
Roos Jöns
avsked 17450520
Född i Död

Soldat nr 103 vid Kapten de la Gardies kompani
Roos Magnus
Antagen 17500508 avsked 17530607 (till: korpral, Livreg)
Född i Död
vollonteur, numret vakant

Soldat nr 63 vid Majorens kompani
Roos Måns
29 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (egen begäran)
Född 1724 i Skåne Död

Soldat nr 19 vid Överstelöjtnantens kompani
Roos Nils
Antagen 17441108 avsked 17461023
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 6 vid Kapten de la Gardies kompani
Roos Petter
avsked 17480507 (avfördes ur rullan)
Född i Död
'såsom absens struken utur rullorna', antagendatum ej angivet, måste vara efter 1746 1/6 då föregångaren antas

Skomakare, Korpral nr 4 vid Kapten de la Gardies kompani
Rosbeck Per
41 år, i tjänst 12 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (lungsot)
Född 1712 i Skåne Död

Korpral nr 64 vid Majorens kompani
Rosenbeck Johan
avsked 17460701 (till: degraderad, soldat nr 114)
Född i Död

Soldat nr 13 vid Livkompaniet
Rosenberg Johan
Född i Död 17510107

Svarvare, Soldat nr 25 vid Överstelöjtnantens kompani
Rosenberg Matts
Antagen 1753 (för 4 år fr o m 17530613) 19 år, i tjänst 4 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1734 i Stralsund Död
antagen datum ej angivet

Soldat nr 98 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Rosenberg Sven
Antagen 17470501 30 år, i tjänst 6 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (rymd)
Född 1723 i Småland Död

Soldat nr 51 vid Kapten David Thams kompani
Rosenblad Anders
Antagen 17530213 26 år, i tjänst 0 år 4 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1727 i Skåne Död
'siuk här i staden'

Soldat nr 112 vid Överstelöjtnantens kompani
Rosenblom Nils
avsked 17450905
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 78 vid Kapten de la Gardies kompani
Rosencrantz Hinrich
Antagen 17440715 avsked 17470830 (till: förare utan lön)
Född i Död
vollonteur

Soldat nr 89 vid Majorens kompani
Rosendahl Jacob
Antagen 17470703 31 år, i tjänst 6 år 1 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1722 i Skåne Död
hustrun följer med till Finland

Soldat nr 119 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Rosengren Anders
avsked 17510430 (till: korpral nr 106)
Född i Död

Korpral nr 106 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Rosengren Anders
Antagen 17510430 (från: grenadeur nr 119) 35 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1718 i Skåne Död

Soldat nr 66 vid Livkompaniet
Rosengren Jöns
avsked 17520721 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 96 vid Kapten de la Gardies kompani
Rosengren Per
avsked 17440802 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 92 vid Kapten David Thams kompani
Rosengren Per
Antagen 17530528 29 år, i tjänst 0 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1724 i Skåne Död

Skomakare, Soldat nr 123 vid Majorens kompani
Rosengren Tyge
Antagen 17441018 31 år, i tjänst 8 år 7 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1722 i Skåne Död

Soldat nr 80 vid Överstelöjtnantens kompani
Rosengren Åke
Född i Död 17510212

Snickare, Soldat nr 21 vid Överstelöjtnantens kompani
Rosenlund Jacob
59 år, i tjänst 12 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1694 i Roslagen Död

Soldat nr 68 vid Kapten de la Gardies kompani
Rosenlund Otto
Född i Död 17530517
numret vakant

Soldat nr 67 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Rosenqvist Anders
41 år, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1712 i Skåne Död

Soldat nr 99 vid Överstelöjtnantens kompani
Rosenqvist Anders
avsked 17461101 (till: Södra Skånska Kavallerireg)
Född i Död

Soldat nr 112 vid Kapten von Eckstedts kompani
Rosenqvist Jöns
Antagen 17470102 (från: rymd från amiralitetet i Karlskrona) avsked 17470801 (till: amiralitetet i Karlskrona)
Född i Död
'återlemnades till amiralitetet i Carlscrona hwarifrån han rymdt'

Soldat nr 95 vid Majorens kompani
Rosenstedt Per
Antagen 17460528 avsked 1750 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död
avsked datum ej angivet

Soldat nr 54 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Rosenström David
Antagen 17490414 26 år, i tjänst 4 år 2 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1727 i Skåne Död

Soldat nr 25 vid Kapten von Eckstedts kompani
Rosenström Nils
avsked 17530606 (rymd)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 72 vid Majorens kompani
Rosenström Nils
Antagen 17451012
Född i Död 17520623

Soldat nr 15 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Rosenström Per
Antagen 17530506 28 år, i tjänst 0 år 1 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1725 i Skåne Död
på fästningsarbete i Landskrona

Soldat nr 20 vid Kapten de la Gardies kompani
Rostedt Håkan
Antagen 17450511 (från: Överstelöjtnantens komp) 36 år, i tjänst 8 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1717 i Skåne Död

Soldat nr 74 vid Kapten von Eckstedts kompani
Rostedt Håkan
avsked 17450520 (till: kapten Stobée komp)
Född i Död

Soldat nr 62 vid Kapten von Eckstedts kompani
Rotbur Carl
Antagen 17470802 avsked 17510212 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 105 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Rotkirch Friedrich
avsked 17491014 (till: korpral nr 85)
Född i Död

Korpral nr 85 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Rotkirch Friedrich
Antagen 17491014 (från: soldat nr 105) 29 år, i tjänst 10 år 10 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1724 i Västergötland Död

Soldat nr 34 vid Kapten von Eckstedts kompani
Rundahl Hans
50 år 9 m, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 170210.. i Skåne Död
står till förbättring till nästa generalmönstring

Soldat nr 78 vid Överstelöjtnantens kompani
Runman Sven
47 år, i tjänst 13 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1706 i Skåne Död
hustrun följer med till Finland

Mönsterskrivare vid Majorens kompani
Runqvist Gustav Friedrich
Antagen 17490830
Född i Död

Soldat nr 11 vid Kapten David Thams kompani
Ry Lars
Antagen 17480419 avsked 17480514
Född i Död
interimsavsked

Skräddare, Soldat nr 118 vid Överstelöjtnantens kompani
Ryberg Gunnar
46 år, i tjänst 13 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1707 i Västergötland Död
'siuk i Västergötland efter bevijs'

Soldat nr 30 vid Majorens kompani
Ryberg Håkan
Antagen 17501030 30 år, i tjänst 2 år 9 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (benbrott)
Född 1723 i Skåne Död
'siuk af knäckt ben, begär och får afskedh'

Soldat nr 30 vid Kapten de la Gardies kompani
Rydelius Johan
avsked 17440913 (till: sergeant utan lön)
Född i Död

Soldat nr 39 vid Kapten David Thams kompani
Råbeck Johan
avsked 17480515 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 63 vid Kapten David Thams kompani
Råberg Daniel
avsked 17460503 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 19 vid Kapten von Eckstedts kompani
Råberg Per
avsked 17470506 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 21 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Råberg Trulls
36 år, i tjänst 10 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1717 i Skåne Död
'absens men berättas att komma till Compagn. under marschen'

Soldat nr 101 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Råbock Truls
Antagen 17470212 30 år, i tjänst 6 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Skåne Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Soldat nr 55 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Råhberg Bengt
Antagen 17500728 30 år, i tjänst 2 år 10 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Skåne Död

Glasmästare, Soldat nr 20 vid Majorens kompani
Röding Anders
Antagen 17530502 24 år, i tjänst 0 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1729 i Malmö Död

Soldat nr 4 vid Kapten David Thams kompani
Sachtmodig Christian
Antagen 17510322 avsked 17530404
Född i Död

Soldat nr 112 vid Kapten de la Gardies kompani
Sahlberg Jacob
Antagen 17450415 avsked 17450718 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 97 vid Livkompaniet
Sahlgren Per
avsked 17460505 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 36 vid Livkompaniet
Sahlgren Petter
Antagen 17460901
Född i Död 17470216

Soldat nr 20 vid Kapten de la Gardies kompani
Sallberg Nils
Född i Död 17440703

Soldat nr 58 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Sandahl Nils
Antagen 17450114
Född i Död 17530530
numret vakant

Soldat nr 88 vid Kapten David Thams kompani
Sandberg Eric
51 år, i tjänst 11 år 9 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (bräcklighet)
Född 1702 i Skåne Död
uppgift om gifte saknas

Soldat nr 5 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Sandberg Jacob
Antagen 17470702 (för 3,5 år fr o m 17530614) 30 år, i tjänst 6 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Västergötland Död

Soldat nr 16 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Sandberg Jeppe
Antagen 17481201 (från: soldat nr 118) 38 år, i tjänst 9 år 3 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1715 i Skåne Död

Fältväbel med förare lön vid Kapten David Thams kompani
Sandberg Johan Adolph
avsked 17450513 (till: sergeant)
Född i Död

Profoss vid Staten
Sandberg Nils
Antagen 17520802
Född i Död

Soldat nr 35 vid Kapten de la Gardies kompani
Sandberg Stephan
Antagen 17490902 39 år, i tjänst 4 år 11 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1714 i Skåne Död

Soldat nr 92 vid Kapten David Thams kompani
Sandberg Åke
Antagen 17450928 avsked 17470503 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 52 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Sanddahl Olof
Antagen 17510620 (för 8 år fr o m 0) 26 år, i tjänst 3 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1727 i Skåne Död

Soldat nr 9 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Sandgren Anders
29 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1724 i Västergötland Död
hustrun och ett barn följer med till Finland, står till förbättring

Soldat nr 17 vid Livkompaniet
Sandgren Olof
Antagen 17521126 avsked 17530530 (rymd)
Född i Död

Korpral nr 106 vid Kapten de la Gardies kompani
Sauter Carl Gustav
Antagen 17471000 (från: soldat nr 8) avsked 17491118 (till: degraderad, soldat nr 100)
Född i Död

Soldat nr 53 vid Majorens kompani
Saxberg Per
Född i Död 17520326

Soldat nr 4 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Saxberg Tyke
Antagen 17510330
Född i Död 17510616

Soldat nr 72 vid Kapten de la Gardies kompani
Saxström Olof
Född i Död 17440716

Fältskär, Soldat nr 60 vid Överstelöjtnantens kompani
Schaide Carl Friedrich
Antagen 17510329 29 år, i tjänst 2 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1724 i Västerås Död

Soldat nr 38 vid Kapten de la Gardies kompani
Scheerman Olof
avsked 17470106 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 95 vid Majorens kompani
Schenström Sven
avsked 17460423 (rymd)
Född i Död

Skräddare, Soldat nr 23 vid Kapten von Eckstedts kompani
Scherlin Nils
29 år 10 m, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172309.. i Närke Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Soldat nr 109 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Schiertz Christian
Antagen 17520316 (för 6 år fr o m 17520314) 30 år, i tjänst 1 år 1 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Skåne Död

Soldat nr 122 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Schiöfding Olof
avsked 17470702
Född i Död

Soldat nr 107 vid Majorens kompani
Schiöning Johan
Antagen 17440815 avsked 17441017 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 18 vid Livkompaniet
Schlyter Petter
Antagen 17520225 avsked 17521106 (till: till fabriquen i Stockholm återställd)
Född i Död

Soldat nr 93 vid Livkompaniet
Sefström Anders
Född i Död 17470729

Soldat nr 5 vid Livkompaniet
Seger Christian Daniel
Antagen 17530609 (för 6 år fr o m 17510110) 18 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1735 i Stahlsund Död
födelseorten är väl Stralsund

Soldat nr 101 vid Majorens kompani
Segerberg Nils
avsked 17520225 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 83 vid Majorens kompani
Segerlund Per
avsked 17520225 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 125 vid Kapten von Eckstedts kompani
Sellegren Johan
Antagen 17520603 18 år, i tjänst 0 år 11 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1735 i Småland Död

Soldat nr 107 vid Kapten David Thams kompani
Setterstrand Hans
Antagen 17460510 avsked 17460614 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 88 vid Majorens kompani
Silfverberg Anders
Antagen 17490718 24 år, i tjänst 4 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1729 i Skåne Död

Soldat nr 65 vid Kapten David Thams kompani
Silfverberg Jöns
Antagen 17470328 28 år 2 m, i tjänst 6 år 2 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172505.. i Skåne Död

Skräddare, Korpral nr 43 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Silfverberg Mathias
Antagen 17521012 (från: kapten von Eckstedts komp) 26 år, i tjänst 8 år 9 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1727 i Skåne Död

Soldat nr 73 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Silfverberg Mathias
Antagen 17440827 avsked 17470824 (till: korpral nr 22)
Född i Död

Soldat nr 73 vid Kapten von Eckstedts kompani
Silfverberg Mathias
Antagen 17520630 (från: kapten Silfverschiölds komp) avsked 17521012 (till: korpral, kapten Silfverschiölds komp)
Född i Död

Soldat nr 88 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Silfverberg Mathias
Antagen 17480626 (från: korpral nr 22, degraderad) avsked 17520701 (till: kapten von Eckstedts komp)
Född i Död

Soldat nr 38 vid Kapten von Eckstedts kompani
Silfverbrandt Håkan
avsked 17510420 (rymd)
Född i Död

Förare vid Livkompaniet
Sinclair Carl Gideon
Antagen 17501005 (från: kapten Dellvigs komp)
Född i Död
har kunglig permission

Förare vid Livkompaniet
Sinclair Carl Gideon
avsked 17490530 (till: kapten Dellvigs komp)
Född i Död

Soldat nr 29 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Siöberg Hans
avsked 17450413
Född i Död
vid sista generalmönstringen satt till förbättring

Snickare, Soldat nr 114 vid Majorens kompani
Siöberg Jöran
Antagen 17460701 36 år, i tjänst 6 år 11 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (fallandesjuka)
Född 1717 i Skåne Död

Trumslagare vid Majorens kompani
Siöberg Nils
Antagen 17450831 avsked (till: soldat nr 42)
Född i Död
avsked datum ej angivet

Soldat nr 120 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Siöberg Per
Född i Död 17490316

Soldat nr 92 vid Kapten de la Gardies kompani
Siöberg Sven
Född i Död 17470910

Soldat nr 16 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Siöberg Sven
avsked 17481201 (till: korpral nr 64)
Född i Död

Soldat nr 98 vid Kapten David Thams kompani
Siöberg Sven
Antagen 17450406 avsked 17530609 (till: Posses reg)
Född i Död

Soldat nr 19 vid Livkompaniet
Siöholm Eric
Antagen 17470528 33 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1720 i Hälsingland Död

Soldat nr 82 vid Överstelöjtnantens kompani
Siöholm Hans
Antagen 17480506 30 år, i tjänst 5 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Skåne Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Soldat nr 121 vid Överstelöjtnantens kompani
Siöring Måns
avsked 17440924
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 117 vid Överstelöjtnantens kompani
Siöring Olof
Antagen 17490302 avsked 17530605 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 75 vid Livkompaniet
Siöstedt Anders
avsked 17440718 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död
interimsavsked

Korpral nr 43 vid Kapten David Thams kompani
Siöstedt Nils
42 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1711 i Skåne Död
'siuk här i staden'

Soldat nr 81 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Siöström Håkan
Antagen 17470219 avsked 1748 (brottslighet) (till: fängelse Malmö fästning)
Född i Död
dömd till 4 års fängelse 'här vid fästningen'

Soldat nr 79 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Siöström Håkan
Antagen 17520703 (från: fängelse på Malmö fästning) 28 år, i tjänst 1 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1725 i Skåne Död
'efter utstådt fängelse på Malmö fästning insadt uti 79'

Soldat nr 82 vid Överstelöjtnantens kompani
Siöström Måns
Antagen 17450513 avsked 17480506
Född i Död

Soldat nr 11 vid Kapten de la Gardies kompani
Siöström Måns
30 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Skåne Död

Soldat nr 17 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Sjöberg Anders
Antagen 17490501 40 år, i tjänst 4 år 1 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (vattusot)
Född 1713 i Småland Död

Soldat nr 11 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Sjöberg Petter
Antagen 17460601 (från: rymd båtsman) avsked 17491230 (till: båtsman)
Född i Död
'sedan han af Kongl. Amiralitetet igienkiändes för att hafwa warit båtzman, der lämnades d. 30 decbr 1749'

Soldat nr 60 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Sjöström Anders
Antagen 17480515 33 år, i tjänst 5 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1720 i Skåne Död

Soldat nr 61 vid Kapten von Eckstedts kompani
Skagerberg Jonas
Antagen 17460901
Född i Död 17500107

Soldat nr 112 vid Kapten de la Gardies kompani
Skagerström Jonas
Antagen 17490606 20 år, i tjänst 4 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1733 i Närke Död
hustrun följer med till Finland

Soldat nr 78 vid Kapten de la Gardies kompani
Skahlström Mathias
Antagen 17500418 30 år, i tjänst 3 år 2 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Skåne Död
'om denna karlen tvijstas och karlen absens'

Soldat nr 73 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Skarberg Elias
Antagen 17470824 (från: korpral nr 22, degraderad) 27 år, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1726 i Västergötland Död

Soldat nr 101 vid Kapten de la Gardies kompani
Skarfberg Pål
avsked 1744
Född i Död
avsked vid sista generalmönstringen

Soldat nr 17 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Skarin Hindrich
avsked 17461228 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 35 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Skiärström Olof
Antagen 17500617 30 år, i tjänst 3 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Skåne Död

Soldat nr 75 vid Livkompaniet
Skog Jöns
Antagen 17461116 avsked 17480531 (efter kungl resolution frikänd från krigstjänst)
Född i Död

Soldat nr 32 vid Kapten de la Gardies kompani
Skott Petter
avsked 17521103
Född i Död

Soldat nr 31 vid Kapten David Thams kompani
Skoug Anders
avsked 17470821
Född i Död
interimsavsked

Korpral nr 106 vid Kapten David Thams kompani
Skragge Thure
avsked 17470413 (till: rustmästare)
Född i Död

Soldat nr 47 vid Kapten David Thams kompani
Skruf Gustav
avsked 17510506 (rymd)
Född i Död

Bagare, Soldat nr 24 vid Överstelöjtnantens kompani
Skröder Christian
Antagen 17530511 (för 3 år fr o m 17530612) 24 år, i tjänst 0 år 3 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1729 i Branburg Död

Soldat nr 84 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Skytte Håkan
Antagen 17510429 20 år, i tjänst 2 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1733 i Småland Död
vollonteur, absens

Soldat nr 19 vid Överstelöjtnantens kompani
Skånberg Per
avsked 17441108
Född i Död

Soldat nr 35 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Skånberg Pål
Antagen 17450603
Född i Död 17500617

Soldat nr 81 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Skåning Lorentz
avsked 17470820
Född i Död

Soldat nr 32 vid Kapten von Eckstedts kompani
Smedman Per
avsked 17520530 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 80 vid Majorens kompani
Snappström Jeppe
Född i Död 17460405

Soldat nr 78 vid Kapten von Eckstedts kompani
Snorrstedt Per
Antagen 17451016 avsked 17500801 (till: överste Spens reg)
Född i Död

Skräddare, Soldat nr 20 vid Överstelöjtnantens kompani
Sohlberg Hans
39 år, i tjänst 12 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (sjuklig)
Född 1714 i Skåne Död
'siuk uti fästningsarbetet i Landskrona, får avsked och anmäles till underhåll'

Soldat nr 15 vid Livkompaniet
Spegel Carl
Född i Död 17451202

Sadelmakare, Soldat nr 83 vid Livkompaniet
Sperling Lorentz
Antagen 17510402 30 år, i tjänst 2 år 2 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Danmark Död

Soldat nr 34 vid Kapten David Thams kompani
Spetzfelt Håkan
43 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (egen begäran)
Född 1710 i Värmland Död

Soldat nr 105 vid Kapten von Eckstedts kompani
Späsberg Olof
Antagen 17501028 avsked 17530603 (rymd)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 113 vid Kapten David Thams kompani
Stackel Johan
Antagen 17460531 (från: korpral nr 85, egen ansökan hit) avsked 17480513
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 38 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Stadig Nils
Antagen 17530523 (för 8 år fr o m 0) 20 år, i tjänst 0 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1733 i Skåne Död

Soldat nr 33 vid Kapten von Eckstedts kompani
Stafling Nils
Antagen 17460411 avsked 17460605
Född i Död
'd. 5 junij afskiedades'

Soldat nr 12 vid Livkompaniet
Stam Johan
avsked 17490601 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 69 vid Kapten David Thams kompani
Starckenfelt Lars
Antagen 17490524 34 år 1 m, i tjänst 4 år 1 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 171906.. i Värmland Död

Soldat nr 58 vid Överstelöjtnantens kompani
Sten Olof
Antagen 17441028 avsked 17490608
Född i Död

Soldat nr 62 vid Kapten de la Gardies kompani
Stenberg Johan
Antagen 17450918 avsked 17490131 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död

Soldat nr 79 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Stenberg Måns
Född i Död 17520612

Mönsterskrivare vid Majorens kompani
Stenberg Nils
Antagen 17530421 avsked 17440712
Född i Död

Soldat nr 113 vid Kapten David Thams kompani
Stenberg Per
Antagen 17521229 22 år, i tjänst 0 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (fallandesjuka)
Född 1731 i Halland Död

Rustmästare vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Stenberg Sven
Antagen 17470121 (från: vollonteur nr 40, major Gyllenpamps komp)
Född i Död 17480227

Soldat nr 57 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Stender Johan
Antagen 17460430 avsked 17490602 (till: Posses reg)
Född i Död

Soldat nr 63 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Stender Petter
Antagen 17460501 avsked 17490602 (till: Posses reg)
Född i Död

Soldat nr 63 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Stenfeldt Nils
Antagen 17490602
Född i Död 17510025
månaden för dödsfallet ej angivet, men den är januari - maj.

Soldat nr 112 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Stenholtz Lars
35 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1718 i Dalarna Död

Soldat nr 4 vid Kapten David Thams kompani
Stening Petter
Antagen 17530404 (för 4 år fr o m 17530324) 23 år, i tjänst 0 år 3 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1730 i Stockholm Död

Soldat nr 93 vid Livkompaniet
Stenström Anders
Antagen 17470729 24 år 3 m, i tjänst 5 år 11 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172904.. i Skåne Död

Soldat nr 57 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Stenström Olof
Antagen 17490602 31 år, i tjänst 4 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1722 i Värmland Död

Soldat nr 46 vid Majorens kompani
Stierna Jöns
avsked 17470901
Född i Död
annoterad till förbättring vid sista generalmönstringen 1744

Soldat nr 98 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Stigfelt Måns
Antagen 17460428 avsked 17470507
Född i Död

Soldat nr 19 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Stigren Jöns
38 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1715 i Skåne Död

Soldat nr 25 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Stillman Jonas
35 år, i tjänst 10 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1718 i Blekinge Död

Furir vid Livkompaniet
Stobeus Anders Gustaf
Antagen 17470615 (från: rustmästare) avsked 17490529 (till: sergeant)
Född i Död

Soldat nr 114 vid Överstelöjtnantens kompani
Strengbom Anders
avsked 17490529 (till: korpral nr 64)
Född i Död

Skomakare, Soldat nr 64 vid Överstelöjtnantens kompani
Strengbom Anders
Antagen 17490529 (från: korpralsoldat nr 114) 31 år, i tjänst 13 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1722 i Södermanland Död

Soldat nr 64 vid Överstelöjtnantens kompani
Strokirck Nils
avsked 17490529 (till: rustmästare)
Född i Död

Rustmästare vid Överstelöjtnantens kompani
Strokirck Nils
Antagen 17490529 (från: korpral nr 64) avsked 17501228 (till: furir, kapten Thams komp)
Född i Död

Soldat nr 115 vid Kapten de la Gardies kompani
Ströberg Mårten
Antagen 17450513 avsked 17450918
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 77 vid Kapten de la Gardies kompani
Ströberg Sven
Antagen 17510601 30 år, i tjänst 2 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Skåne Död

Korpral nr 106 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Ström Hans
Antagen 17460503 (från: soldat nr 122) avsked 17510430
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 15 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Ströman Elias
Antagen 17450602 avsked 17450701 (till: kapten de la Gardies komp)
Född i Död

Soldat nr 88 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Ströman Johan
avsked 17450801
Född i Död

Soldat nr 110 vid Livkompaniet
Strömdahl Ingvar
Antagen 17520321 avsked 17520824 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 69 vid Överstelöjtnantens kompani
Strömwall Mårten
Antagen 17441024 avsked 17520303
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 97 vid Överstelöjtnantens kompani
Ståhl Per
Antagen 1744 avsked 17440924 (till: soldat nr 2)
Född i Död

Soldat nr 8 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Ståhlgren Assar
Antagen 17450120 avsked 17450427 (rymd)
Född i Död

Trumslagare vid Kapten David Thams kompani
Ståhlgren Johan
Född i Död 0
död 28 februari men året anges inte

Soldat nr 123 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Ståhlgren Jöns
avsked 1744
Född i Död
avsked vid sista generalmönstringen

Soldat nr 72 vid Överstelöjtnantens kompani
Ståhlhammar Nils
30 år, i tjänst 13 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Uppland Död
"siuk på landet efter attest"

Soldat nr 89 vid Överstelöjtnantens kompani
Stålbåge Isac
Född i Död 17440805

Urmakare, Soldat nr 12 vid Överstelöjtnantens kompani
Sumnikofskii Johan
Antagen 17510830 (för 2 år fr o m 17530612) 26 år, i tjänst 2 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1727 i Königsberg Död

Soldat nr 67 vid Livkompaniet
Sumpe Carl
Född i Död 17510408

Soldat nr 54 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Sundberg Anders
avsked 17451003 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 10 vid Livkompaniet
Sundberg Anders
29 år, i tjänst 9 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1724 i Bergslagen Död

Soldat nr 59 vid Kapten de la Gardies kompani
Sundberg Hans
Antagen 17481015 49 år, i tjänst 4 år 10 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1704 i Västergötland Död
'siuk her i staden'

Soldat nr 104 vid Kapten de la Gardies kompani
Sundberg Lars
Född i Död 17460503

Soldat nr 65 vid Livkompaniet
Sundman Carl
avsked 17470602 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 67 vid Kapten David Thams kompani
Svahlberg Hans
Antagen 17510526 21 år, i tjänst 2 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1732 i Skåne Död
'siuk här i staden'

Soldat nr 52 vid Kapten de la Gardies kompani
Swahn Johan
Antagen 17460116 avsked 17460511 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 27 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Swahn Magnus
avsked 17480508 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 121 vid Livkompaniet
Swahnberg Jacob
Antagen 17440900 37 år, i tjänst 8 år 9 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1716 i Skåne Död

Soldat nr 54 vid Majorens kompani
Swalström Jöns
39 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1714 i Skåne Död

Soldat nr 17 vid Kapten von Eckstedts kompani
Svanholm Per
Antagen 17530604 (från: Kronprinsens reg) 44 år, i tjänst 9 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1709 i Skåne Död

Soldat nr 17 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Sweberg Petter
Antagen 17480102 avsked 17490501
Född i Död

Soldat nr 97 vid Kapten von Eckstedts kompani
Svedberg Olof
Antagen 17490503 avsked 17530609 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 55 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Swedberg Nils
Antagen 17460501 avsked 17481003 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 28 vid Kapten David Thams kompani
Svedman Matts
Antagen 17450430 avsked 1748 (till: kapten von Eckstedts komp)
Född i Död

Soldat nr 109 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Swedman Eric
Antagen 17480723 (från: korpral nr 106, degraderad) avsked 17530523 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 92 vid Kapten von Eckstedts kompani
Svenberg Per
33 år 9 m, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 171910.. i Skåne Död
'siuk uthi Siukhuuset'

Soldat nr 67 vid Kapten de la Gardies kompani
Svensiö Jeppe
avsked 17470413
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 70 vid Livkompaniet
Synnerdahl Isac
avsked 17440812 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 98 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Säfström Nils
Antagen 17490324
Född i Död 17511212
efternamnet inte helt säkert, Hafström??

Soldat nr 8 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Söderberg Nils
Antagen 17460202
Född i Död 17520227

Soldat nr 30 vid Kapten David Thams kompani
Söderfelt Anders
Antagen 17470502 30 år, i tjänst 6 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (fallandesjuka)
Född 1723 i Skåne Död

Soldat nr 37 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Södergren Anders
29 år 10 m, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (huvudsvag)
Född 172309.. i Västergötland Död

Soldat nr 84 vid Överstelöjtnantens kompani
Söderholm Eric
avsked 17461210 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 98 vid Livkompaniet
Söderling Anders
avsked 17450430 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död
interimsavsked

Fältväbel med förare lön vid Kapten David Thams kompani
Söderling Gustav
Antagen 17450527 (från: furir)
Född i Död

Rustmästare vid Kapten David Thams kompani
Söderling Gustav
avsked 17440827 (till: furir)
Född i Död

Soldat nr 4 vid Majorens kompani
Söderlund Johan
Antagen 17460314 32 år, i tjänst 7 år 3 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1721 i Skåne Död
hustrun följer med till Finland

Mönsterskrivare vid Kapten David Thams kompani
Söderman Olof
Antagen 17510620 (från: kapten Silfverschiölds komp) avsked 17510630
Född i Död

Soldat nr 24 vid Överstelöjtnantens kompani
Söderström Anders
Född i Död 17450207

Soldat nr 92 vid Kapten de la Gardies kompani
Söderström Nils
Antagen 17481012 avsked 17510508 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 124 vid Kapten de la Gardies kompani
Söderström Per
avsked 17530609 (till: Posses reg)
Född i Död

Handskmakare, Soldat nr 5 vid Överstelöjtnantens kompani
Söderström Pål
37 år, i tjänst 12 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1716 i Skåne Död
hustrun följer med till Finland

Soldat nr 100 vid Livkompaniet
Sörling Johan
avsked 17470302
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 41 vid Överstelöjtnantens kompani
Tengberg Anders
Antagen 17441001 avsked 17490529
Född i Död
interimsavsked

Korpral nr 106 vid Kapten David Thams kompani
Tenglund Magnus
Antagen 17470413 (från: soldat nr 8) avsked 17490530 (till: furir)
Född i Död

Soldat nr 23 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Tengman Bengt
Antagen 17510214 19 år, i tjänst 2 år 5 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17536014 (huvudskada)
Född 1734 i Skåne Död
'har placht(?) hufvud, får afskedt'

Skräddare, Soldat nr 11 vid Kapten David Thams kompani
Tengman Håkan
Antagen 17480514 33 år, i tjänst 5 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1720 i Skåne Död
på arbete i Landskrona vid fästningsbyggnaden

Mönsterskrivare vid Överstelöjtnantens kompani
Thamsten Johan
avsked 17440901 (till: kapten Gyllenpamps komp)
Född i Död

Mönsterskrivare vid Majorens kompani
Thamsten Lars
Antagen 17440900 (från: kapten Lievens komp) avsked 17490830
Född i Död

Soldat nr 113 vid Livkompaniet
Theborn Mauritz
29 år, i tjänst 12 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1724 i Östergötland Död
hustrun och två barn följer med till Finland

Bagare, Soldat nr 24 vid Kapten von Eckstedts kompani
Thelin Eric
29 år 10 m, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172309.. i Åland Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Soldat nr 109 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Thelosius Nils
Antagen 17450701 avsked 17480212
Född i Död

Soldat nr 47 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Thibom Nils
avsked 17480501 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 68 vid Majorens kompani
Thorholm Nils
45 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1708 i Skåne Död

Mönsterskrivare vid Kapten David Thams kompani
Thornander Erasmus
Antagen 17510630 (från: förare utan lön) avsked 17530401 (till: furir utan lön, kapten de la Gardies komp)
Född i Död

Furir vid Kapten de la Gardies kompani
Thornander Erasmus
Antagen 17530401 (från: förare utan lön, kapten Thams komp)
Född i Död

Soldat nr 8 vid Livkompaniet
Thornberg Anders
Antagen 17521102 (för 3 år fr o m 17520924) 23 år, i tjänst 0 år 8 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1730 i Skåne Död

Soldat nr 12 vid Livkompaniet
Thott Friedrich
Antagen 17490801 avsked 17500213 (till: sergeant utan lön, kapten von Eckstedts komp)
Född i Död
vollonteur

Soldat nr 116 vid Överstelöjtnantens kompani
Thottberg Olof
Född i Död 17520612

Skomakare, Soldat nr 84 vid Livkompaniet
Thrana Anders
Antagen 17450214 52 år, i tjänst 8 år 4 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530624 (sjuklig)
Född 1701 i Skåne Död
"siuk på landet, får afskedt"

Soldat nr 89 vid Överstelöjtnantens kompani
Thrana Nils
Antagen 17500618 avsked 17530609 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död

Soldat nr 89 vid Majorens kompani
Thranberg Petter
avsked 17470703
Född i Död

Soldat nr 98 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Thunberg Christian
Antagen 17511212 (för 6 år fr o m 17511111)
Född i Död
inga uppgifter angivna

Soldat nr 89 vid Livkompaniet
Thörn Jacob
Född i Död 17530612

Soldat nr 9 vid Livkompaniet
Thörnqvist Christian
Antagen 17441106 48 år 6 m, i tjänst 8 år 2 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 170401.. i Skåne Död

Mönsterskrivare vid Kapten David Thams kompani
Tillberg Petter
Antagen 17500726 (från: kapten von Eckstedts komp) avsked 17510420
Född i Död

Mönsterskrivare vid Kapten von Eckstedts kompani
Tillberg Petter
Antagen 17461001 (från: vollonteur nr 11) avsked 17500726 (till: kapten Thams komp)
Född i Död

Soldat nr 104 vid Kapten von Eckstedts kompani
Tofftström Per
Antagen 17510527 avsked 17530606 (rymd)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 103 vid Kapten David Thams kompani
Tohlberg Eric
Antagen 17490331 avsked 17490427 (till: kapten Stobée komp)
Född i Död

Soldat nr 52 vid Kapten de la Gardies kompani
Topp Lars
Antagen 17510516 (för 3 år fr o m 0) 41 år, i tjänst 2 år 3 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1712 i Danmark Död

Soldat nr 30 vid Kapten von Eckstedts kompani
Tornberg Jöns
Antagen 17450520 avsked 17510501 (till: korpral nr 106)
Född i Död

Soldat nr 89 vid Kapten David Thams kompani
Tornström Nils
Antagen 17530404 19 år, i tjänst 0 år 2 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1734 i Skåne Död

Soldat nr 42 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Torpström Jonas
Antagen 17501206
Född i Död
vollonteur, inga uppgifter i övrigt angivna

Korpral nr 106 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Torpström Sven
avsked 17460503 (till: rustmästare)
Född i Död

Sergeant vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Torpström Sven
Antagen 17490301 (från: förare)
Född i Död

Rustmästare vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Torpström Sven
Antagen 17460503 (från: korpral) avsked 17460724 (till: förare)
Född i Död

Timmerman, Soldat nr 28 vid Livkompaniet
Torsch Jöns
Antagen 17450706 33 år, i tjänst 8 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1720 i Halland Död

Soldat nr 66 vid Kapten de la Gardies kompani
Tranberg Olof
avsked 17470931
Född i Död

Soldat nr 58 vid Överstelöjtnantens kompani
Tranbergh Nils
Antagen 17490608 24 år, i tjänst 2 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1729 i Skåne Död

Soldat nr 41 vid Majorens kompani
Troberg Sven
Antagen 17480601 30 år, i tjänst 5 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Skåne Död

Soldat nr 20 vid Kapten David Thams kompani
Trogen Per
Antagen 17470620 45 år, i tjänst 6 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1708 i Skåne Död
begär avsked men stannar, ställd till förbättring

Furir vid Kapten von Eckstedts kompani
Trolle Nils
Antagen 17470714 (från: vollonteur nr 86) avsked 17480731
Född i Död

Soldat nr 12 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Tullberg Johan
avsked 17510505
Född i Död

Soldat nr 17 vid Kapten von Eckstedts kompani
Tullgren Nils
Antagen 17501106 avsked 17530604 (till: Kronprinsens reg)
Född i Död

Soldat nr 115 vid Kapten de la Gardies kompani
Tullgren Per
Född i Död 17441213

Soldat nr 111 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Tunberg Eric
avsked 17501030
Född i Död

Murmästare, Soldat nr 26 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Tysch Per
Antagen 17490301 36 år, i tjänst 4 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1717 i Skåne Död

Soldat nr 13 vid Majorens kompani
Tånghammar Åke
46 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1707 i Skåne Död

Soldat nr 96 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Törngren Bengt
Antagen 17450418
Född i Död 17520723

Guldsmed, Korpral nr 1 vid Kapten David Thams kompani
Uddsten Nils
Antagen 17470508 (från: soldat nr 48) 30 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Stockholm Död
hustrun följer med till Finland

Soldat nr 113 vid Kapten David Thams kompani
Uddsten Nils
avsked 17460531 (till: korpral nr 85)
Född i Död

Soldat nr 48 vid Kapten David Thams kompani
Uddsten Nils
Antagen 17470421 (från: korpral nr 85) avsked 17470508 (till: korpral nr 1)
Född i Död

Soldat nr 7 vid Kapten von Eckstedts kompani
Uggla Knut
Antagen 17510427 18 år, i tjänst 2 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1735 i Värmland Död
vollonteur, vistas i Uppsala

Hovslagare, Soldat nr 122 vid Kapten von Eckstedts kompani
Uhrban Hans
39 år 5 m, i tjänst 10 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (bräcklighet)
Född 171402.. i Brabant Död

Soldat nr 72 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Uhrberg Bengt
Antagen 17500626 23 år, i tjänst 3 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (benbrott)
Född 1730 i Skåne Död
anmäles till underhåll, fått brottet vid fästningsarbetet i Landskrona

Soldat nr 86 vid Kapten David Thams kompani
Ulf Henrich
avsked 17450401
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 68 vid Kapten David Thams kompani
Ullberg Johan
48 år, i tjänst 11 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (gammal och sjuklig)
Född 1705 i Värmland Död

Soldat nr 74 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Ullberg Mårten
Antagen 17470219 27 år 6 m, i tjänst 6 år 4 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172501.. i Skåne Död

Soldat nr 3 vid Kapten David Thams kompani
Ullman Eric
avsked 17441004
Född i Död

Soldat nr 12 vid Överstelöjtnantens kompani
Ullsax Mårten
avsked 17470915 (till: korpral nr 43)
Född i Död

Rustmästare vid Kapten David Thams kompani
Ullström Nils
Antagen 17440827 (från: korpral nr 64) avsked 17490524 (till: degraderad, soldat nr 102)
Född i Död

Soldat nr 102 vid Kapten David Thams kompani
Ullström Nils
Antagen 17490524 (från: rustmästare, degraderad) avsked 17500613
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 92 vid Kapten David Thams kompani
Unger Jöns
Antagen 17470503 avsked 17491002 (stöld)
Född i Död
'd. 2 october 1749 af General Krigz och Leuterations Rätten blifvit dömd till Landscrona fästningzarbete på behagelig tijd, för tjufweri'

Mönsterskrivare vid Kapten David Thams kompani
Upström Olof
avsked 17460715
Född i Död

Soldat nr 96 vid Kapten von Eckstedts kompani
Utterbeck Gustav
Antagen 17470618 avsked 17471217
Född i Död

Soldat nr 121 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Utterberg Eric
Antagen 17441020 32 år, i tjänst 8 år 9 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1721 i Skåne Död

Soldat nr 81 vid Livkompaniet
Utterbom Olof
Antagen 17470701 (från: kapten de la Gardies komp) avsked 17490601 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 107 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Utterström Lorentz
avsked 17530526 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 11 vid Livkompaniet
Waberg Jöns
Antagen 17460709 avsked 17470430 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 35 vid Kapten de la Gardies kompani
Wahlberg Anders
avsked 17450918
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 63 vid Kapten David Thams kompani
Wahlberg Johan
Antagen 17460726 avsked 17510101 (till: korpral nr 25)
Född i Död

Soldat nr 36 vid Kapten David Thams kompani
Wahlberg Jöns
Antagen 17530403 36 år 2 m, i tjänst 0 år 2 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 171705.. i Skåne Död

Soldat nr 20 vid Kapten David Thams kompani
Wahlberg Lars
avsked 17470620
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 15 vid Kapten de la Gardies kompani
Wahlgren Mathis
Antagen 17510216 (från: Kronprinsens reg) avsked 17530605 (rymd)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 10 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Wahnström Anders
48 år, i tjänst 11 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1705 i Skåne Död

Soldat nr 9 vid Livkompaniet
Wallberg Hans
avsked 17441106 (till: Överstelöjtnantens komp)
Född i Död

Soldat nr 24 vid Överstelöjtnantens kompani
Wallberg Per
Antagen 17450207 avsked 17530511 (till: Posses reg)
Född i Död

Soldat nr 41 vid Livkompaniet
Walldenström Anders
Antagen 17460527 avsked 17500619 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 52 vid Kapten de la Gardies kompani
Wallergren Jöns
avsked 17460116
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 60 vid Majorens kompani
Wallerstedt Lars
Född i Död (avrättad) 1744
'enligit Kongl. Giötha Hofrättz domb undergådt dödzstraff'

Profoss vid Livkompaniet
Wallgren Olof
Antagen 17491201 avsked 17510528
Född i Död

Soldat nr 34 vid Livkompaniet
Wallman Olof
avsked 17441105 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 96 vid Kapten de la Gardies kompani
Wallsiö Olof
Antagen 17450507 avsked 17520921 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 83 vid Kapten David Thams kompani
Wallström Anders
avsked 17451015
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 98 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Wanstedt Åke
Antagen 17470507
Född i Död 17481027

Fältväbel vid Majorens kompani
Wargh Lars
Antagen 1753
Född i Död 17530421
tjänsten vakant

Soldat nr 73 vid Kapten von Eckstedts kompani
Weberg Nils
avsked 17520630
Född i Död

Soldat nr 8 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Wedberg Andreas
Antagen 17530523 (för 6 år fr o m 0) 18 år, i tjänst 0 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1735 i Skåne Död

Soldat nr 82 vid Kapten de la Gardies kompani
Wedberg Herman
Antagen 17500424 avsked (rymd)
Född i Död
'uteblifwit öfwer permission', numret vakant

Soldat nr 82 vid Överstelöjtnantens kompani
Wederström Lars
avsked 17450513
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 28 vid Livkompaniet
Wehrström Per
avsked 17450706 (rymd)
Född i Död

Furir vid Kapten de la Gardies kompani
Weller Johan
Antagen 17500613 (från: rustmästare, Majorens komp) avsked 17530309 (egen begäran)
Född i Död

Soldat nr 123 vid Majorens kompani
Wemmerlöf Nils
Född i Död 17441018

Soldat nr 14 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Wendberg Pål
Antagen 17510214 avsked 17530303 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 95 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Wendt Michael
Antagen 17450315 36 år, i tjänst 8 år 2 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (värkbruten)
Född 1717 i Skåne Död

Soldat nr 63 vid Livkompaniet
Wennerberg Petter
Antagen 17460705 22 år, i tjänst 6 år 11 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1731 i Halland Död
hustrun följer med till Finland

Soldat nr 38 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Wennergren Gert
Antagen 17510213
Född i Död 17520829

Soldat nr 122 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Wennergren Gert
Antagen 17480509 avsked 17490601
Född i Död
'wid Besigtnings munstringen d. 1 Junij 1749 war absens'

Fältväbel vid Kapten David Thams kompani
Wennerstierna Hans
Född i Död
har kunglig permission

Soldat nr 67 vid Kapten David Thams kompani
Wennerstierna Hans
avsked 17460516
Född i Död

Soldat nr 60 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Wentzel Johan Georg
avsked 17470500 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 4 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Werckman Tuve
Antagen 17450404 avsked 17470502 (rymd)
Född i Död

Rustmästare vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Wergin Axel Bartholdt
avsked 17460520 (till: furir)
Född i Död

Furir vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Wergin Axel Bartholdt
Antagen 17460520 (från: rustmästare) avsked 17470710 (till: förare)
Född i Död

Sergeant vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Wergin Axel Bartholdt
Antagen 17471210 (från: förare)
Född i Död
har kunglig permission

Soldat nr 98 vid Kapten von Eckstedts kompani
Werlin Olof
Antagen 17441220 32 år, i tjänst 8 år 5 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1721 i Skåne Död

Soldat nr 68 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Wermelin Olof
Antagen 17520626 (för 5,5 år fr o m 0) 36 år, i tjänst 4 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1717 i Värmland Död

Soldat nr 11 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Werner Michael
avsked 17460601 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 53 vid Kapten von Eckstedts kompani
Wertman Håkan
Antagen 17470102
Född i Död 17480430

Soldat nr 90 vid Kapten de la Gardies kompani
Wessberg Jöns
avsked 17530602 (rymd)
Född i Död
numret vakant

Handskmakare, Soldat nr 73 vid Kapten von Eckstedts kompani
Wessbo Carl Gustav
Antagen 17521012 (för 4 år fr o m 0) 30 år, i tjänst 0 år 9 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Malmö Död

Soldat nr 60 vid Majorens kompani
Wessbo Mårten
Antagen 17520307 20 år, i tjänst 1 år 3 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1733 i Lund Död

Förare vid Kapten de la Gardies kompani
Wessell Petter
Antagen 17500613 (från: furir)
Född i Död

Furir vid Kapten de la Gardies kompani
Wessell Petter
Antagen 17490305 (från: vollonteur) avsked 17500613 (till: förare)
Född i Död

Soldat nr 55 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Wessman Christian
avsked 17451003 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 11 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Wessman Christian
Antagen 17491230 avsked 17530607 (fullgjord tjänstgöringstid)
Född i Död
numret vakant

Soldat nr 83 vid Kapten de la Gardies kompani
Wessman Halvar
avsked 17480510
Född i Död

Soldat nr 76 vid Livkompaniet
Wessman Jöns
Antagen 17530608 28 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1725 i Skåne Död
hustrun följer med till Finland

Soldat nr 87 vid Livkompaniet
Wessman Mårten
avsked 17510701 (bräcklighet)
Född i Död

Klensmed, Soldat nr 119 vid Kapten von Eckstedts kompani
Westerberg Eric
32 år 9 m, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172010.. i Västmanland Död
hustrun följer med till Finland

Soldat nr 98 vid Kapten de la Gardies kompani
Westerberg Håkan
avsked 1744
Född i Död
avsked vid sista generalmönstringen

Soldat nr 97 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Westerberg Petter
Född i Död 17450315

Soldat nr 83 vid Livkompaniet
Westerdahl Sven
Antagen 17441126 avsked 17460721 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 122 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Westerlin Lars
Antagen 17470713 avsked 17480509 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 72 vid Kapten von Eckstedts kompani
Westerling Per
Antagen 17520914 18 år, i tjänst 0 år 9 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1735 i Skåne Död
'siuk här i staden'

Soldat nr 32 vid Livkompaniet
Westerlund Ingemar
48 år, i tjänst 11 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1705 i Skåne Död

Korpral nr 43 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Wetterman Anders
avsked 17521012
Född i Död

Soldat nr 68 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Wetterstrand Lars
Född i Död 17520626

Soldat nr 15 vid Majorens kompani
Wiberg Lars
Antagen 17450831 avsked 17470323 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 27 vid Kapten David Thams kompani
Wiberg Petter
41 år, i tjänst 11 år 9 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (sjuklig)
Född 1712 i Värmland Död
avsked på egen begäran

Soldat nr 103 vid Kapten de la Gardies kompani
Wickström Eric
Antagen 17450918 avsked 17470100 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 67 vid Livkompaniet
Widebeck Hindric
Antagen 17510408 20 år 10 m, i tjänst 2 år 2 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 173209.. i Halland Död
hustrun följer med till Finland

Mönsterskrivare vid Överstelöjtnantens kompani
Widebeck Olof
Antagen 17440901 avsked 17490605 (till: förare)
Född i Död

Förare vid Överstelöjtnantens kompani
Widebeck Olof
Antagen 17490705 (från: mönsterskrivare)
Född i Död

Soldat nr 79 vid Livkompaniet
Widebeck Petter
Antagen 17460505 26 år 1 m, i tjänst 7 år 1 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 172706.. i Halland Död

Soldat nr 82 vid Majorens kompani
Wigell Johan
Född i Död 17490616

Soldat nr 116 vid Livkompaniet
Wigman Lars
33 år, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1720 i Närke Död

Soldat nr 75 vid Livkompaniet
Willberg Åhlstrad
Antagen 17440718 avsked 17461116 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 76 vid Majorens kompani
Wimmerberg Hans
41 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (bråck)
Född 1712 i Skåne Död

Soldat nr 99 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Wimmerberg Petter
Antagen 17460501 avsked 17460705 (till: Livkomp)
Född i Död

Trumslagare vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Winbom Lars
avsked 17510703 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 99 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Windahl Mårten
42 år, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1711 i Skåne Död

Rustmästare vid Kapten von Eckstedts kompani
Wingblad Petter
avsked 17451016 (till: furir)
Född i Död

Furir vid Kapten von Eckstedts kompani
Wingblad Petter
Antagen 17451011 (från: rustmästare) avsked 17470618 (till: sergeants beställning Livkomp)
Född i Död

Förare vid Livkompaniet
Wingblad Petter
Antagen 17490301 (från: sergeant) avsked 17530516 (till: Kronprinsens reg)
Född i Död

Soldat nr 100 vid Kapten von Eckstedts kompani
Wingqvist Isac
avsked 17450520
Född i Död

Soldat nr 75 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Winning Anders
Antagen 17460603 avsked 17460626 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 27 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Winström Lars
Antagen 17480608 (från: rymd från Prins Gustavs reg) avsked 17490613 (till: Prins Gustavs reg)
Född i Död
'reclamerades till hans Kongl. Höghet Printz Gustavs regimente'

Trädgårdsmästare, Soldat nr 52 vid Överstelöjtnantens kompani
Winterbeck Jöran
Antagen 17500618 (för 3 år fr o m 17530407) 38 år, i tjänst 3 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1715 i Skåne Död

Soldat nr 77 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Wittberg Lars
48 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1705 i Skåne Död
hustrun och två barn följer med till Finland

Soldat nr 110 vid Överstelöjtnantens kompani
Wittgren Mårten
34 år, i tjänst 13 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1719 i Skåne Död

Murmästare, Soldat nr 47 vid Kapten de la Gardies kompani
Wolgemuth Carl Christian
Antagen 17520704 (för 4 år fr o m 0) 37 år, i tjänst 1 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1716 i Preussen Död

Soldat nr 109 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Woller Daniel
avsked 17441230 (till: korpral)
Född i Död

Soldat nr 87 vid Kapten David Thams kompani
Wollerman Måns
Antagen 17450129 avsked 17480718
Född i Död
interimsavsked

Furir vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
von Bilang Petter Anthon
avsked 17460520 (till: förare)
Född i Död

Soldat nr 79 vid Majorens kompani
von der Lucht Petter Thomas
avsked 17451012
Född i Död
interimsavsked

Soldat nr 39 vid Kapten de la Gardies kompani
von Scheiben Hinrich Leonhardt
avsked 17450523 (till: Södra Skånska Kavallerireg)
Född i Död

Soldat nr 100 vid Livkompaniet
von Seth Friedrich
Antagen 17470302 avsked 17470820 (till: sergeant utan lön)
Född i Död
vollonteur

Korpral nr 6 vid Kapten de la Gardies kompani
von Werden Olafvus
avsked 17450418 (till: furir, Rutensparres reg)
Född i Död

Soldat nr 7 vid Kapten de la Gardies kompani
von Werden Petter
avsked 17450506 (till: furir, kapten von Lievens komp)
Född i Död

Sergeant vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
von Yhlen Gustav Adolph
Antagen 17450514 (från: furir) avsked 17490301 (till: adjutant, överste Spens reg)
Född i Död

Soldat nr 68 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Wramberg Nils
38 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (fallandesjuka)
Född 1715 i Skåne Död

Soldat nr 27 vid Majorens kompani
Wramstedt Nils
36 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1717 i Skåne Död

Soldat nr 90 vid Majorens kompani
Wärckman Anders
Antagen 17440712 57 år, i tjänst 9 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1696 i Skåne Död
'siuk uthi Ystedh efter bewijs'

Soldat nr 113 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Wärner Per
33 år, i tjänst 9 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1720 i Skåne Död

Soldat nr 87 vid Majorens kompani
Zeifert Anders
avsked 17530516 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 70 vid Överstelöjtnantens kompani
Zimmerlund Mårten
41 år, i tjänst 13 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1712 i Skåne Död

Mönsterskrivare vid Överstelöjtnantens kompani
Zimmerstedt Hans
Antagen 17490605
Född i Död

Soldat nr 108 vid Kapten David Thams kompani
Zveimöller Thomas
avsked 17450808 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 13 vid Kapten David Thams kompani
Zveimöller Thomas
Antagen 17460115 (från: ertappad rymling)
Född i Död 17460226

Soldat nr 114 vid Överstelöjtnantens kompani
Åberg Eric
Antagen 17490529 23 år, i tjänst 4 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1730 i Skåne Död

Soldat nr 71 vid Majorens kompani
Åberg Jöns
Antagen 17450404 40 år, i tjänst 8 år 2 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1713 i Skåne Död

Soldat nr 123 vid Överstelöjtnantens kompani
Åberg Olof
Antagen 17490801 22 år, i tjänst 5 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1731 i Skåne Död

Soldat nr 54 vid Kapten David Thams kompani
Åhfelt Nils
Född i Död 17480402

Soldat nr 54 vid Kapten David Thams kompani
Åhfelt Olof
Antagen 17480524 avsked 17510506 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 29 vid Majorens kompani
Åhman Per
Antagen 17490908 26 år, i tjänst 3 år 8 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1727 i Skåne Död

Murmästare, Soldat nr 29 vid Kapten David Thams kompani
Åhsberg Anders
37 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (bräcklighet)
Född 1716 i Värmland Död

Soldat nr 81 vid Livkompaniet
Åhsman Johan
Antagen 17490601 28 år, i tjänst 4 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1725 i Värmland Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Timmerman, Soldat nr 111 vid Livkompaniet
Åhström Elias
51 år, i tjänst 12 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1702 i Nyland Död

Soldat nr 62 vid Majorens kompani
Åkerblom Lars
avsked 17440712
Född i Död

Soldat nr 23 vid Majorens kompani
Åkerfelt Jeppe
Antagen 17480229 30 år, i tjänst 5 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Skåne Död

Soldat nr 18 vid Livkompaniet
Åkergren Petter
avsked 17511201 (till: nr 14 Livkomp i Finland)
Född i Död

Soldat nr 27 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Åkerman Nils
Antagen 17530523 (för 3 år fr o m 0) 22 år, i tjänst 0 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1731 i Halland Död

Soldat nr 62 vid Majorens kompani
Åkerman Nils
Antagen 17510201 avsked 17510502
Född i Död

Skomakare, Soldat nr 25 vid Majorens kompani
Öfverberg Erasmus
Antagen 17530403 (för 8 år fr o m 17530403) 30 år, i tjänst 0 år 1 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Skåne Död

Soldat nr 50 vid Kapten David Thams kompani
Öfverdådig Lars
Antagen 17490524
Född i Död 17501215

Smed, Soldat nr 73 vid Majorens kompani
Öhman Abraham
40 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1713 i Torsilla Död
Födelseort Torshälla??

Soldat nr 48 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Öhman Carl
50 år 10 m, i tjänst 11 år 6 m, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (bräcklighet)
Född 170209.. i Västergötland Död

Korpral nr 64 vid Livkompaniet
Öhman Carl David
Antagen 17460401 (från: soldat nr 53) avsked 17490511 (egen begäran) (till: soldat nr 65)
Född i Död

Tobaksspinnare, Soldat nr 65 vid Livkompaniet
Öhman Carl David
Antagen 17490511 (från: korpral nr 64) 31 år, i tjänst 12 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1722 i Stockholm Död
hustrun och två barn följer med till Finland

Soldat nr 76 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Öhman Jöns
39 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1714 i Skåne Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Smed, Soldat nr 115 vid Kapten de la Gardies kompani
Öhman Olof
Antagen 17480328 30 år, i tjänst 5 år 3 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Värmland Död

Soldat nr 115 vid Majorens kompani
Öhrberg Hans
31 år, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (fallandesjuka)
Född 1722 i Skåne Död

Soldat nr 117 vid Kapten David Thams kompani
Öhrberg Jacob
avsked 17490420 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 5 vid Kapten von Eckstedts kompani
Öhrberg Johan
Född i Död 17490831

Soldat nr 11 vid Kapten David Thams kompani
Öhrlund Helje
Född i Död 17480419

Nålmakare, Soldat nr 99 vid Överstelöjtnantens kompani
Öhrman Olof
Antagen 17510830 (för 3 år fr o m 17520829) 20 år, i tjänst 2 år, ogift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1733 i Gästrikland Död

Skräddare, Soldat nr 105 vid Majorens kompani
Öhrn Lars
51 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö avsked 17530614 (gammal och sjuklig)
Född 1702 i Västergötland Död
avsked på egen begäran

Soldat nr 81 vid Livkompaniet
Öhrstedt Hans
avsked 17470430 (sjuk- och bräcklighet)
Född i Död

Soldat nr 92 vid Kapten David Thams kompani
Öhrstedt Michael
Antagen 17510428 (från: Överstelöjtnantens komp) avsked 17530528 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 103 vid Överstelöjtnantens kompani
Öhrstedt Michael
Antagen 17510212 avsked 17510429 (till: kapten Thams komp)
Född i Död

Soldat nr 45 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Öhrström Anders
avsked 17441230 (till: soldat nr 66)
Född i Död

Soldat nr 101 vid Majorens kompani
Öhrström Per
Antagen 17520225 39 år, i tjänst 1 år 3 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1714 i Skåne Död

Soldat nr 111 vid Kapten Carl de Dellvigs kompani
Öhrt Måns
Antagen 17501030 28 år, i tjänst 2 år 9 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1725 i Skåne Död
hustrun och ett barn följer med till Finland

Soldat nr 84 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Ölmstedt Per
Antagen 17450114 avsked 17470701 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 60 vid Överstelöjtnantens kompani
Önberg Christian
Antagen 17471120 avsked 17510329 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 20 vid Majorens kompani
Önberg Nils
Född i Död 17510724

Soldat nr 80 vid Majorens kompani
Örengren Jacob
Antagen 17460405
Född i Död 17480128

Soldat nr 13 vid Livkompaniet
Örmling Sven
Antagen 17510129 35 år, i tjänst 2 år 5 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1718 i Halland Död

Soldat nr 79 vid Majorens kompani
Örnberg Jacob
Antagen 17451012
Född i Död 17510128
'Recruten'

Stensprängare, Soldat nr 7 vid Kapten de la Gardies kompani
Örvall Eric
Antagen 17450604 25 år, i tjänst 8 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1728 i Skåne Död
i Landskrona på fästningsarbete

Soldat nr 58 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Östberg Axel
avsked 17441220 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 91 vid Kapten de la Gardies kompani
Östberg Marcus
Född i Död 17510502

Trumpetare vid Överstelöjtnantens kompani
Östberg Per
Antagen 17530506
Född i Död

Soldat nr 75 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Östberg Samuel
Antagen 17440901 avsked 17460514 (rymd)
Född i Död

Skomakare, Soldat nr 111 vid Kapten David Thams kompani
Österberg Carl
39 år, i tjänst 11 år, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1714 i Stockholm Död
hustrun och tre barn följer med till Finland

Soldat nr 78 vid Majorens kompani
Österling Sven
31 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1722 i Skåne Död
'ligger illa siuk uti Helsingborg enl. Kapisholms(?) bevijs d. 25 Maij 1753'

Soldat nr 82 vid Kapten David Thams kompani
Österman Anthonius
avsked 17460915 (rymd)
Född i Död

Soldat nr 96 vid Kapten von Eckstedts kompani
Österman Anton
Antagen 17471217 (från: Överstelöjtnantens komp) avsked 17500223 (rymd)
Född i Död
'd. 23 februari 1750 dömd till Bohus fästningzarbete för rymmande'

Soldat nr 107 vid Majorens kompani
Österman Jacob
Antagen 17441017 (från: soldat, Livkomp) 40 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1713 i Skåne Död

Soldat nr 39 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Östman Jacob
Antagen 17470104 (från: korpral nr 64) 30 år, i tjänst 11 år 6 m, gift vid generalmönstringen 17530614 i Malmö
Född 1723 i Värmland Död

Korpral nr 64 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Östman Jacob
Antagen 17460430 (från: soldat nr 57) avsked 17470101 (till: degraderad, soldat nr 39)
Född i Död

Soldat nr 104 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Östman Jacob
avsked 17441010
Född i Död

Soldat nr 57 vid Kapten Carl Otto von Segebadens kompani
Östman Jacob
Antagen 17440914 avsked 17460430 (till: korpral nr 64)
Född i Död


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies